Het verschaffen van schoon drinkwater en goede gezondheidszorg, het regelen van afvalinzameling, het bijhouden van land- en bevolkingsadministratie, het voorzien in voldoende huisvesting en onderwijs: dit is slechts een greep uit de taken waar gemeenten verantwoordelijkheid voor dragen. Dit geldt des te meer voor landen in ontwikkeling, waar lokale overheden een cruciale rol spelen wat betreft de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking.

Ook Nederlandse gemeenten kunnen internationaal een belangrijke bijdrage leveren! Het beursprogramma Talent for Governance zet zich in om een nieuwe generatie lokale ambtenaren op te leiden, die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. Samen met u, Nederlandse gemeenten en bedrijven, willen wij investeren in de kennis en kunde van jonge, ambitieuze gemeenteambtenaren in landen in ontwikkeling.

Sinds 2009 hebben reeds 68 talenten stage kunnen lopen en kennis kunnen uitwisselen met Nederlandse gemeenten. Zodoende is er gewerkt aan 68 verschillende projecten ten behoeve van wereldwijde ontwikkeling: van duurzame landbouw ter bevordering van de voedselzekerheid in Mankayane tot een afvalbeheerproject ter preventie van epidemie-uitbraken in Chililabombwe.

Interesse? Klik hier voor meer informatie over de bijdrage die u kunt leveren als stagegemeente of hier om een donatie te doen.

Talent for Governance is een programma van stichting The Hague Academy for Local Governance.