Gemeenten in ontwikkelingslanden spelen een cruciale rol in de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, afvalinzameling, land- en bevolkingsadministratie, huisvesting, scholen, en gezondheidszorg.

Om hun taken goed uit te voeren hebben de gemeenten goed opgeleide, gekwalificeerde ambtenaren nodig. Talentvolle en ambitieuze mensen die zich, ondanks moeilijke omstandigheden zoals grote werkloosheid, armoede, conflict en corruptie en ondanks de beperkte middelen, willen inzetten voor de lokale gemeenschap. Zij vormen de nieuwe generatie lokale ambtenaren die bij uitstek in de positie is om structurele verbeteringen te realiseren.

Daarom is The Hague Academy for Local Governance in 2009 gestart met Talent for Governance, ons talentprogramma waarin wij samen met u, Nederlandse gemeenten en bedrijven, investeren in de kennis en kunde van jonge gedreven ambtelijke talenten uit gemeenten in ontwikkelingslanden.

In 2017 konden wij acht jonge, ambitieuze en getalenteerde ambtenaren uit Afrika en Azië selecteren voor het Talent for Governance-programma. Wij willen alle donateurs hartelijk danken voor hun gulle steun! Meer informatie over wat de talenten hebben geleerd en hoe ze dit hebben toegepast in hun eigen gemeente vindt u in het jaaroverzicht of op onze alumni pagina.

Meer informatie over stichting The Hague Academy for Local Governance vindt u op de homepage van de stichting www.TheHagueAcademy.com.