Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 30
Functieomschrijving: Hoofd projecten en burgerparticipatie
Lokale overheid: Gemeente Tiko
Land: Kameroen
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling
Stagegemeente: Gemeente Steenwijkerland

Mijn werk voor gemeente Tiko
In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor de coordinatie van project ontwerpen en burgerparticitpatie.

Ervaringen in Nederland
“Het trainings deel van het programma was perfect al kwamen niet eens alle gebieden van lokale dienstverlening aan bod. Het curriculum was algemeen en kon worden toegepast op meerdere gebieden. Veel van de ideeen waren nieuw voor mij en het uitwisselen van ervaringen met de mededeelnemers was geweldig.

“De theoretische en praktische kan van de training kan worden aangepast naar mijn lokale context om onze doelen te behalen”

“Er zijn niet genoeg worden om uit te drukken hoe tevreden ik was met de ontvangst, de coordinatie en de hulp die ik kreeg tijdens mijn stage bij gemeente Steenwijkerland. Het stageprogramma paste helemaal bij mijn interesses. De werkomgeving was geweldig en zo ook mijn gastgezin. Ik zou willen dat ik er meer tijd had kunnen doorbrengen.

Back-Home-Action Plan
“In mijn aanmelding voor het programma heb ik een plan ingeleverd dat voorziet in een duurzame, participatoire en effectief afvalophaal beleid in Tiko, waarbij alle inworners en intitituries worden betrokken en dat uiteindelijk zal leiden tot vermindering van aantal doden en vermindering van de kosten van gezondheidzorg. Ik ben blij dat dit Talentprogramma mij tools en inforamtie heeft gegeven om mijn BHAP met meer succes uit te kunnen voeren. ”

“De drie belangrijkste zaken die ik mee terug neem naar mijn gemeente:

  1. De noodzaak om het institutionele raamwerk te veranderen om zo meer verzekerd te zijn van meer participatiore aanpakken gebaseerd op uitvoering.
  2. Burgerparticipatie gebruiken bij budgetteren en plannen van ontwikkelingsprojecten
  3. Gebruik van burgerparticipatie in Monitoring en Evaluatie.”

“Het succes van mijn training en stage heb ik gedeeld en bediscussieerd met onze burgemeester. De kennis die ik heb opgedaan zal niet alleen mijn persoonlijke prestatie verbeteren maar de effectiviteit van de hele afdeling die ik leidt.”