Jaar van deelname: 2018

Leeftijd: 31

Functieomschrijving: Social Development Officer

Lokale overheid: Chereponi Districtsparlement

Land: Ghana

Talentprogramma: Local Service Delivery

Stage: Bergen-Uitgeest-Castricum-Heiloo

“As a Social Development Officer, my job is to help promote and implement government policies and public services that can substantially improve social inclusion”

Mijn werk voor de gemeente

Als Social Development Officer is het mijn taak om overheidsbeleid en openbare diensten te bevorderen en te implementeren die de sociale inclusie, de ontwikkeling van mensen en gemeenschappen verbeteren. Om dit te bereiken, werk ik met belanghebbenden in de drie verschillende gemeenschappen in het district om deze sociale diensten aan de burgers te leveren.

Ervaringen in Nederland

Wat interessant was voor mij tijdens de Local Service Delivery-training, was hoe experts de onderwerpen tijdens de plenaire sessies en discussies met de echte situaties in verband brachten. De experts gebruikten landen waaruit deelnemers kwamen als voorbeeld en dit was voor mij opmerkelijk, omdat het me een beter beeld gaf van de situaties en hoe ik ze kon aanpakken. Mijn stage-ervaring bij de BUCH gemeenten was ook geweldig, vooral doordat de burgemeester van Heiloo de structuur van de gemeente voor mij uitlegde. Zijn team gaf me ook details over hoe hun sociaal werk activiteiten worden uitgevoerd. Het beste deel van mijn ervaring waren de rondleidingen door de burgemeester van Heiloo en een deel van het personeel naar enkele van hun faciliteiten. Deze rondleidingen lieten me de realiteit van hun werk zien en dat was heel interessant voor mij.

Mijn Project “Naam van project“

Voor mijn project heb ik gemeenschapscmmitees voor sociale protectie opgericht in alle 6 gebiedsraden van de Chereponi District Assembly. Dit is noodzakelijk, omdat de meeste sociale diensten geïmplementeerd in het district met veel problemen kampen, soms er mensen worden geselecteerd die niet in aanmerking komen voor dergelijke programma’s of mensen die in aanmerking komen voor dergelijke programma’s niet worden geselecteerd. Dit is allemaal het gevolg van het ontbreken van deze comités in de regioraden. Ook houden de programma’s geen rekening met gender bij de uitvoering ervan. In combinatie met een lage mate van betrokkenheid van belanghebbenden in de gemeenschappen, heeft dit een negatieve impact op de sociale dienstverlening in de wijk. Wanneer deze comités worden gevormd, dragen zij bij tot het leveren van een goed gecoördineerd, intersectoraal systeem voor sociale bescherming dat mensen in staat stelt waardig te leven door inkomensondersteuning, ondersteunen ze een waardige levenskwaliteit door betere voedselvoorziening en verbeterde toegang tot basisdiensten. Ze bevorderen het welzijn van Ghanezen door middel van een geïntegreerd platform van effectieve sociale bijstand, sociale en productieve inclusie, sociale verzekeringen en financiële toegang tot sociale diensten. De comités helpen ook om de  kwetsbaarheden voor iedereen te verzachten en te verminderen, de ongelijkheidskloof te dichten en te zorgen voor sociale inclusie voor alle Ghanezen. Deze commissies worden gevormd door het departement voor sociale voorzieningen en gemeenschapsontwikkeling in samenwerking met de coördinerende eenheid ontwikkelingsplanning. De comités zijn samengesteld uit de belangrijkste stakeholders en enkele leden van de eenheidscommissies van de gemeenschappen in de gebiedsraden.

Chereponi, Ghana

Het Chereponi-district heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1.374 vierkante kilometer met een totale bevolking van 53.394. Het kan worden beschreven als een typisch plattelandsgebied en de belangrijkste plaatsen liggen ver uit elkaar. Bijna 22.000 mensen ouder dan 11 in de regio zijn analfabeet. De voornaamste economische activiteit van het volk is de landbouw, er is weinig betrokkenheid bij handel. Het heeft een gebrek aan drinkbaar water en lijdt aan slechte sanitaire voorzieningen, naast vele andere problemen.