Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 35
Functieomschrijving: Medewerker Economische planning, monitoring & Evaluatie
Lokale overheid: Gemeente Birim Central
Land: Ghana
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling
Stagegemeente: Gemeente Westland

My werk voor gemeente Birim
“Gemeente Birim Central is bekend door haar ‘Grote boom’, waarvan wordt gedacht dat het de grootste is van west Afrika. De gemeente is gelegen in de zuidwestelijke hoek van de Oostelijke regio.”

“Ik assisteer in de planning, het monitoren en evalueren van ontwikkelingsbeleid, programma’s en projecten in de gemeente. Ik assisteer ook de de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de coordinatie van de projecten die worden gefinancieerd door donoren.”

“Ik was erg blij dat ik werd geselecteerd voor dit Talentprogramma over Lokale Economische Ontwikkeling omdat het mij in staat zal stellen kennis en kunde op te doen die mijn professionele carriere zal ondersteunen. Graag zou ik effectiever en efficienter worden in het opbrengen van eigen inkomsten om daarmee de afhankelijkheid van de gemeente van het districts fonds te verminderen. Ook zou ik willen bijdragen aan de verbetering van de werkgelenheid.”

“Een van de grootste problemen die ik zou willen aanpakken, samen met mijn collega’s bij de gemeente is de dalende koerst van de activering van de inkomsten als gevolg van het ‘weglekken’ van inkomsten.”

Ervaringen in Nederland
“De veldbezoeken tijdens de training en stage, hadden veel waarde en gaven een realistisch beeld naast de theorie die aan bod kwam tijdens de training.”

“Tijdens de stage bij gemeente Westland, vond ik het heel interessant het open systeem van planning mee te maken, waarbij de strategische afdeling linkt met andere afdelingen om hun doelen te bahalen. Daarnaast was het interessant om de sterke banden te zien die bestaan tussen de primaire en sencudaire indrustieen en de lokale overheid.”

Back-Home-Action plan
“Het Talentprogramma zal uiteraard mijn eigen carriere ontwikkeling versterken, maar belangrijker nog dan dat zal het de gemeente helpen om meer praktische oplossingen te bieden voor uitdagingen op gebied van ontwikkeling. Het programma heeft mij duidelijke ideeen gevoden over hoe een gemeente omstandigheden kan creeren om jonge ondernemers te ondersteunen en fondsen te werven om lokale economie te stimuleren.”

“Ik heb inmiddels al een database opgezet met alle contacten die ik via dit programma heb gemaakt, en heb genoeg ideeen om ook via social media interacties op te zetten, allemaal in het teken van delen van informatie en ervaringen!”