Naast de ‘gewone’ programma’s en selectie van Talent for Governance bieden wij ook de mogelijkheid aan organisaties om talenten uit te nodigen vanuit een partnerorganisatie. Bongekile werd op deze wijze uitgenodigd door Vechtstromen.

Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 31
Functieomschrijving: Water opzichter
Lokale overheid:  Ministerie van Natuurlijke bronnen, afdeling waterbeheer
Land: Swaziland
Talentprogramma: Waterbeheer
Stage: Waterschap Vechtstromen

Mijn werk voor het ministerie

Ik ben water opzichter voor de afdeling Water controle. Daar ben ik verantwoordelijk voor vergunningen, de identificatie voor water putten, het monitoren van watergebruik, metingen van stomen en het adviseren van watergebruikers over de procedures om een vergunning aan te vragen. Ik voer ook onderzoeken uit naar de aanvragen van watervergunningen. Naast deze activiteiten ondersteun ik ook de ‘stroomgebied autoriteiten’ (River Basin Authorities) bij de opzet van hun organisatie en uitvoering van hun activiteiten. 

Ervaringen in Nederland
De manier waarop Nederland omgaat met hun wateruitdagingen is indrukwekkend. Bij de samenwerking met verschillende partijen wordt rekening gehouden met de bevolking, die beschermd moet worden tegen overstromingen, maar ook andere belanghebbenden worden bij het proces betrokken. Nederland heeft geleerd van de rampen die hebben plaatsgevonden en daarop actie genomen om de situatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het terugwinnen van overstroomd land door middel van het bouwen van dijken, ontwikkelen van polders en het creëren van ruimte voor het water.  Ik ben er ook achter gekomen dat er mensen zijn die vrijwillig meewerken aan het onderhouden van de dijken. Dit geeft aan dat de bevolking bijdraagt aan de verbetering van het land. Tijdens mijn stage bij Vechtstromen heb ik veel geleerd over hoe zij opereren als gedecentraliseerde organisatie en dat is precies waar wij thuis ook mee bezig zijn: decentralisatie en het ondersteunen van de River Basin Authorities. Vechtstromen heeft een georganiseerde structuur, duidelijke verantwoordelijkheden, goede coördinatie met elkaar en ze zijn punctueel, wat bijdraagt aan een goede werkomgeving.  

Back-Home-Action Plan

Als eerste ga ik verslag uitbrengen aan de afdeling waterbeleid op het ministerie over mijn ervaringen in Nederland. Hierin zal het drie-lagen model van waterbeheer centraal staan. Het drie-lagen model benadrukt het belang van goed watermanagement. De pijlers van dit model zullen ook worden gerapporteerd aan de Nationale Water Autoriteit. De voorzitters van de Stroomgebied Autoriteiten worden daardoor automatisch ook geïnformeerd over mijn project dat in een van de stroomgebieden zal plaatsvinden. Het betrekken van het ministerie en de Nationale Water Autoriteit bij mijn project zal de benodigde steun geven, want ik zal mijn project niet in mijn eentje kunnen uitvoeren. Dat heb ik geleerd uit de praktijkvoorbeelden van goed watermanagement die in de training naar voren kwamen.

Mijn back home action plan gaat over het verbeteren van de watervoorziening in het Matsajeni gebied. Dit gebied ligt erg afgelegen en vormt het stroomgebied van de Ngwavuma rivier. Betere toegang tot water verhoogt de gezondheid, brengt welvaart en bevrijdt vrouwen en meisjes van de taak van het  water halen.