Jaar van deelname: 2016
Leeftijd: 31
Functieomschrijving: Coördinator planning publieke ruimte
Lokale overheid:  Gemeente Rosario
Land: Argentinië
Talentprogramma: Lokale dienstverlening en de SDG’s
Stage: Gemeente Hoorn, Medemblik en SED-Gemeenten (Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland)

Mijn werk voor de gemeente
In de gemeente Rosario werk ik als ambtenaar voor de afdeling ruimtelijke ordening. Ik houd me daarbij vooral bezig met parken, innovatie en milieu kwaliteit, afvalbeheer en stedelijke hygiene. Ik doe onderzoek naar verschillende beleidsopties, om ervoor te zorgen dat er in technische analyses ook rekening gehouden wordt met de sociale aspecten van het te voeren beleid.  

Ervaringen in Nederland
De training was interessant en nuttig, een combinatie van theoretische en praktische oefeningen. Ook heb ik kennis kunnen nemen van verschillende benaderingen en onderwerpen. Het was erg leuk om de presentaties van mijn collega’s te volgen en zo te horen over hun ervaringen in een ander deel van de wereld.

De stage was ook echt interessant. Het ervaren van een andere werkcultuur  maakt dat ik vragen stel over mijn eigen werkcultuur en ik ga proberen die te verbeteren. Alle collega’s die we ontmoetten van de gemeenten waren geïnteresseerd om ervaringen met ons (ik liep stage met collega-talent Sagacious Gardoe) uit te wisselen. En ons gastgezin was geweldig! Die ervaring alleen was ook nuttig om de cultuur en de standpunten van de lokale Nederlandse mensen te leren kennen.

Back Home Actie Plan
Mijn BHAP zoekt naar een strategie om ‘illegale stortplaatsen ”  te transformeren naar parken, kortom het creëren van nieuwe openbare ruimte.

Hoe wil ik dat doen? Door het betrekken van gemeenschappen (de buren moeten beslissen hoe ze de ruimte zouden willen inrichten), de parken moeten worden gecontroleerd met maatschappelijke organisaties (‘waakhonden’), het verhogen van de controle om te voorkomen dat illegaal storten (bedrijven en fabrieken) en het creëren van een sectie in de website om de veranderingen te laten zien & te rapporteren. Mijn eerste deel van het plan beslaat de transformatie van 25% van de openbare dump plaatsen.

Mijn eerste BHAP ging over “cartoneros”. Het idee voor het vormen van een Publiek Private Partnershap bestaat nog steeds, maar het is een heel groot project en niet volledig binnen mijn invloedssfeer. Dat is de reden waarom ik een ander onderwerp binnen afvalbeheer hebt geselecteerd. De cursus en stage hebben mij hiervoor ook inzichten geboden.