Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 36
Functieomschrijving: Senior inspecteur gezondheid
Lokale overheid: Gemeente Kasese
Land: Oeganda
Talent programma: Lokale Dienstverlening & Millenniumdoelen
Stagegemeente: Gemeente Zwolle

Mijn werk voor gemeente Kasese
Kasese is een jonge gemeente. Daardoor hebben we nog met veel uitdagingen te maken door zowel gebrek aan kennis als financiële middelen die beide een negatieve impact hebben op de publieke dienstverlening aan de bevolking.

Het Talent for Governance programma is een manier om het gebrek aan kennis aan te pakken.

Mijn ervaringen in Nederland
” De training was perfect! Een nieuw idee dat ik enorm inspirerend vond was de‘ Ladder lensink aanpak’ !”

” Ik heb genoten van de gastvrijheid van de ambtenaren bij gemeente Zwolle tijdens mijn stage zowel als het welkom door de burgemeester en het vriendelijke gesprek dat ik met hem had. Alle medewerkers waren zeer coöperatief en open om informatie en kennis met mij te delen. Mijn gastgezin, de familie ‘Erik’  was ook enorm gastvrij  en zorgzaam!”

” De stage paste inhoudelijk goed bij mijn interesse in de praktijk. We bezochten de brandweer, het waterschap en ook afval bedrijf ROVA. Ook ben ik meer te weten gekomen over burgerparticipatie beleid van de gemeente.”

Back Home Action Plan
De drie belangrijkste punten uit mijn Back-Home-Actie plan:

  1. Visie: Het plaatsen van een technische afval-inzamel committees in een buurt om daar de burgerparticipatie bij het afvalbeleid te versterken.
  2. Wat ik wil veranderen: De laissé faire houding van mensen verminderen en afval dumping op straat tegen gaan.
  3. Resultaat: Uiteindelijk zullen we een schonere gemeente verkrijgen, meer mest produceren voor voedselproductie en hierdoor meer welvaart genereren voor de families die in de gemeente wonen

Mijn doel is een armoede vrij, groene en schone stad in 2025!

Update augustus 2016

Christopher werkt nog steeds voor de gemeente Kasese in Oeganda. Hij heeft goede herinneringen aan het talentprogramma in 2012, vooral de modules over de onderwerpen afvalbeheer en gender-mainstreaming in plannen van locale diensten zijn hem van de training bijgebleven. Ook de gastvrijheid van de mensen tijdens de stage bij gemeente Zwolle heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt.

Hij is heel trots te kunnen vermelden dat zijn back home action plan nog meer gestalte heeft gekregen door een samenwerking met VNG International vanaf 2013. Hij is als ambtenaar hoofdverantwoordelijk voor het ‘Houd Kasese Schoon Project’. Kasese is inmiddels een veel schonere gemeente geworden. Er is sprake van meer burgerparticipatie en mensen scheiden vrijwillig hun afval en slaan het vuilnis ook zelf op totdat de gemeentelijke ophaaldienst langskomt. De gemeente produceert nu ook compost die ze verkoopt aan boeren in de omgeving, zodat deze weer meer voedsel kunnen produceren voor eigen gezin en de markt.

Ik ben ontzettend blij met de waardering vanuit de gemeenschap en mijn collega’s die dit project mij heeft gebracht. Echter, mijn ambitie is om nog meer technische kennis te verkrijgen om aan de eisen van de veranderende wereld te voldoen.