Jaar van deelname: 2011
Leeftijd: 37
Functie omschrijving: Coordinator paraatheid rampen en herstel 
Lokale overheid: Gemeente Lira
Land: Oeganda
Talentprogramma: Klimaatverandering & Duurzaamheid
Stagegemeente: Gemeente Steenwijkerland

Mijn werk voor gemeente Lira  
“Gemeente Lira telt ongeveer 390.000 inwoners en is gelegen in het noorden van Oeganda. Massale migratie gebeurde in 2002 toen het ‘Lord’s resistance army’  actief was in de regio. In 2006 werd de situatie gestabiliseerd en keerden er zo’n 300.000 mensen terug.”

“Ik werk als “Coordinator paraatheid rampen en herstel” en onder mijn verantwoordelijkheid vallen de volgende zaken: de gemeente secretaries assisteren met het ontwikkelen van rampenplannen, het zorgen dat alle interventies van humanitaire- en ontwikkelingspartners  goed gecoordineerd zijn en meewerken aan het monitoren van programma activiteiten zowel inhoudelijk als financieel.”

Ervaringen in Nederland
“De training Klimaatverandering & Duurzaamheid”  was erg bruikbaar en toepasbaar voor mijn werk. Klimaatveranderingen dragen erg bij aan de rampen in Oeganda, zoals overstromingen en droogten. We moeten ons meer concentreren op de oorzaken van klimaatverandering.”

“Tijdens mij stage bij gemeente Steenwijkerland  heb ik veel geleerd over het afvalbeheer in Nederland. De afvalverwerking door het bedrijf ROVA was erg interessant en inspirerend om te zien. Eenmaal opgehaald wordt het afval gesorteerd en wordt er een deel gerecycled. Iets anders dat mij inspireerde was een ontmoeting met vrijwilligers uit de gemeenschap. Deze vrijwilligers deelden hun actieplan met mij en de gemeenteraad .”

Back-Home-Action Plan
“Onze centrale overheid doet weinig aan de ontwikkeling van lokaal bestuur. Ambtenaren, die werken voor de lokale overheid, hebben minder authoriteit en hun competenties worden gelimiteerd. Ik zou graag kennis, ervaring en best practices opgedaan in Nederland transformeren naar mijn lokale situatie. Daarnaast moet onze lokale gemeenschap zich meer bewust worden van de risico’s van klimaatverandering en de gevaren ervan begrijpen. De nieuwe presidentieel verkiezingen van 2012 zouden gemeente Lira kunnen veranderen. Er ligt een behoefte aan een ‘Gemeentelijk platform’ dat elk kwartaal moet worden georganiseerd waar raadsleden en technische staff (ambtenaren) hun kennis en ideeën kunnen uitwisselen.”