Jaar van deelname: 2015
Leeftijd:31
Functieomschrijving: Medewerker afdeling Controle & Evaluatie
Lokale overheid: Gemeente Rustenburg
Land: Zuid Afrika
Talentprogramma: Burgerparticipatie
Stage gemeente: Gemeente Meppel en Steenwijkerland

Mijn werk voor gemeente Rustenburg
Ik werk sinds 2012 voor gemeente Rustenburg. In mijn werk houd ik toezicht op het kapitaal en de budgetten van de gemeente, door gemeentelijke projecten te controleren en te evalueren. Het thema Burgerparticipatie past heel goed bij mijn dagelijkse werk, aangezien er bij de uitvoering van ons ‘Geïntegreerd Ontwikkelingsplan’ rekening wordt gehouden met de behoeften van de inwoners. Daarnaast moet mijn afdeling ook zorgen dat de gemeente ter verantwoording kan worden geroepen voor voor de beloften die het doet aan de inwoners en dat de publieke dienstverlening van goede kwaliteit is.

Ervaringen in Nederland
De training was op maat gemaakt en goed doordacht. De inbreng van verschillende experts was voor mij het hoogtepunt van de training omdat zij hun ervaringen uit eerste hand deelde.

Tijdens de stagedagen, bezocht ik eerst gemeente Steenwijkerland. Ik werd hartelijk ontvangen door Janneke Hagemans, die mij begeleidde naar de gemeente. Aldaar heb ik de burgemeester en een wethouder ontmoet. De burgemeester gaf mij een zeer goed gevoel en bedankte mij zelfs voor mijn komst naar de gemeente! Het volgende programmapunt was een bespreking met het financiële team van de gemeente die mij alle financiële processen uitlegde en mij hierbij veel goede ideeën meegaf. Daarna heb ik ook nog een rondleiding gehad in Giethoorn, alwaar ik meer te weten ben gekomen over de toeristische sector, een hele informatieve sessie. I heb erg genoten van de hele dag en Steenwijkerland was echt geweldig vriendelijk voor mij.

De dagen erna ben ik op bezoek geweest bij gemeente Meppel, waar dhr. Najib mij begeleidde. Hij vertelde mij over alle soorten rapportages die zij maken voor de gemeenteraad. Een rondleiding langs alle afdelingen bracht voor mij de gehele gemeente in kaart. Ik kon vragen stellen en heb een en ander opgepikt. Ook bezocht ik een participatie bijeenkomst tussen verschillende afdelingen en heb ik een politiebureau bezocht. Het was erg interessant de mensen te ontmoeten bij een bureau dat sociale zaken voor de gemeente organiseert en daar de passie voor ontwikkeling en zorg voor mensen  te zien.

Mijn back-home-action plan
Ephenia gaf voorafgaand aan het programma aan dat ze graag kennis en ideeën wilde opdoen om haar gemeente te helpen een strategie te bedenken om de vele protesten in haar gemeente die gericht zijn op de slechte dienstverlening beter een hoofd te bieden.

Terug in Rustenburg is zij direct voortvarend te werk gegaan met haar back-home-action plan. Ze heeft met haar manager rond te tafel gezeten en haar verteld over haar ervaringen en nieuw opgedane kennis en haar plan om de protesten beter het hoofd te bieden. Samen hebben ze strategieën bedacht om hier concreet aan te werken.

Wat Ephenia in Nederland al had aangewezen als belangrijkste obstakels bij het aanbieden van goede dienstverlening waren de inefficiëntie bij het gemeentelijk personeel en het slecht beheer van de aangewezen budgetten voor projecten. Om hiermee aan de slag te gaan heeft zij samen met haar manager een ‘ Standard Operating Procedure’  handboek geschreven dat al eind juli 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Een klein onderdeeltje hierin vormde ook de ideeën die zij heeft  opgedaan in het gesprek met Peter, Marcel en Martin, ambtenaren uit Steenwijkerland. Het idee om groene driehoekjes in een rapportage toe te voegen voor ‘duimen omhoog’  en rode driehoekjes voor ‘ heeft meer aandacht nodig’  is een briljant concept dat ik heb overgenomen uit Steenwijkerland!

Dit handboek zal de gemeente meer mogelijkheden geven om diensten te controleren, na te gaan of deze worden betaald volgens de wetgeving en dat de gemeente zelf niet wordt uitgebuit en effectief kan omgaan met protesten tegen de slechte dienstverlening.