Jaar van deelname: 2016
Leeftijd: 36
Functieomschrijving: Beleidsmedewerker mobilisatie
Lokale overheid:  Gemeente Massy (ookwel Masy)
Land: Kirgizië
Talentprogramma: Burgerparticipatie
Stage: Gemeente Gemert- Bakel

Mijn werk voor de gemeente
In mijn werk voor gemeente Massy heb ik drie hoofdtaken. Allereerst ben ik verantwoordelijk voor de contacten tussen de gemeente en NGO’s, burgerorganisaties en internationale donororganisaties. Ten tweede probeer ik de gemeenschap te stimuleren om actief te participeren bij besluitvorming op dorps- en districtsniveau en bij de projecten die de gemeente uitvoert. Ten derde assisteer ik een afdelingshoofd om inspraakbijeenkomsten over het gemeentelijk budget te organiseren en om vrouwen en jonge mensen ook te betrekken in dit proces van budgetteren.

Ervaringen in Nederland
Tijdens de training heb ik veel geleerd over burgerparticipatie beleid. De Nederlandse experts brachten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Het meest interessant vond ik de maatschappelijke verantwoordingsmechanismen en gebruik van de media.

Mijn verblijf in gemeente Gemert – Bakel was fascinerend en nuttig . Voor mij was het heel interessant om te zien hoe gemeenteambtenaren proberen en er ook in slagen de betrokkenheid van de burgers te stimuleren en hier ruimte voor te bieden, zonder het proces te veel te sturen. Ik was onder de indruk van hun werk met gehandicapte inwoners van de gemeente waarbij de nadruk juist ligt op integratie van deze personen in de gemeenschap. Ze betrekken mensen met een handicap en ouderen in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om zo ook hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te verstreken.
Ook vond ik het gebruik van organisaties van- en in de eigen gemeente zoals de bibliotheek, het archief, tuinen, boerderijen en de kerk, café heel inspirerend. Wij hebben ook een archief en museum, maar ik had nooit bedacht dat die ruimtes bij uitstek geschikt zijn voor buurtvergaderingen e.d.

Back Home Actie Plan
In verschillende districten van Kirgizië hebben groepen van gemarginaliseerde vrouwen zich verenigd om zich tegen corrupte praktijken van ambtenaren van het staats postbedrijf. Zij zijn begonnen met een eigen parallelle post-service waarvoor ze tegen een maandelijkse vergoeding diensten verzorgen voor gepensioneerden. Een interessante case study, waar wij als gemeente van kunnen leren en het mogelijk kunnen maken voor vrouwen het ook zo in te richten in onze gemeente.