Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 36
Functieomschrijving: Directeur water en milieu
Lokale overheid: Nakanbé Water agentschap
Land: Burkina Faso
Talentprogramma: Lokale Dienstverlening en Millenniumdoelen
Stagegemeente: Waterschap Reest en Wieden

Mijn werk voor Nakabé Water agentschap
Mijn land, Burkina Faso, ligt in de woenstijn de Sahel. Economisch wordt het land genoemd als een van de armste landen: traditionele landbouw en veeteelt zijn de belangrijkste activiteiten. Duidelijk is dat het probleem van waterschaarste zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van het land.

Om de uitdagingen van water (bv klimaat verandering, verminderde regenval, industriele watervervuiling ) tegen te gaan, heeft de overheid een waterbeleid opgezet en Water agenschappen door het hele land heen genitroduceerd.

Nakanbé Water agentschap is de eerste in zijn soort in Burkina Faso. Het agentschap beheert een gebied dat tweemaal de grootte heeft van Nederland. Er zijn een aantal vragen die ik hoop te beantwoorden door mijn deelname aan dit Talentprogramma:

  1. Het begrijpen van het ‘concept’ lokaal bestuur – omdat de gevolgen en mechanismen van decentralisatie in Burkina Faso nog niet duidelijk zijn gedefinieerd of begrepen.
  2. Hoe Lokale water committees te organiseren – tot op heden lijden ze onder een gemis aan organisatie
  3. Hoe de activiteiten van de lokale water committees te monitoren –  omdat Nakenbé het eerste water agentschap is, kijken de lokale water committees naar ons om alles te organiseren. Ik zou meer willen weten over de uitvoer en het monitoren van echt lokaal bestuur.
  4. Hoe de activiteiten van de lokale water committees te financieren – op dit moment hebben de committees geen financiële autonomie. Hoe kunnen we dit faciliteren als wateragentschap en daarmee de duurzaamheid van hun acties stimuleren?

Ervaringen in Nederland

Ik heb veel geleerd, meer nog dan ik had verwacht. De training was praktijkgericht en ik vond de case-studies heel erg goed. I realiseerde mij dat het betrekken van burgers in al het beleid niet alleen een zaak van de wet is, maar een praktijk, die echt moet worden opgenomen in het beleid zelf.  Beleidsmakers moeten dit ten alle tijden voor ogen hebben. Van Nederland en de Nederlanders, leerd ik dat alleen hard werken tot ontwikkeling leidt. Ik heb veel verschillende mogelijkheden tot samenwerking geindentificeerd tussen mijn wateragentschap en het waterschap Reest en Wieden.”

Back-Home-Action Plan
De meest essentiele punten die ik mee neem in mijn BHAP  zijn:

  1. Participatie
  2. Financiering
  3. Verantwoordelijkheid