Jaar van deelname: 2011
Leeftijd: 26
Functie omschrijving: Ambtenaar Ruimtelijke Ordening
Lokale overheid: Gemeente Chipata
Land: Zambia
Talentprogramma: Klimaatverandering & Duurzaamheid
Stagegemeente: Gemeente Drechterland

Mijn werk voor gemeente Chipata
“De Oostelijke provincie (waarin de gemeente Chipata ligt) is een van e negen provincies in Zambia. De provincie heeft vele wildparken, zoals het bekende Zuid-Luangwa Nationaal Park. De Oostelijke Provincie heeft bijna 100.000 inwoners. In 2010, benoemde de Wereld Bank de economie van Zambia als een van de meest groeiende en veranderende in de wereld.”

“Ik werk als ambtenaar Ruimtelijke Orderning op de afdeling Ruimtelijke ordening en Huisvesting. Ik ben verantwoordelijk voor het maken van residentiele Lay-out kaarten en het controleren van ontwikkeling door gebruik te maken van een Geografisch informatiesysteem software (GIS). Planning is direct verbonden aan duurzaamheid en lokale ontwikkeling.”

“Ik wilde graag meer leren over adaptatie strategieen in Nederland en meer praktische ervaring op doen over hoe klimaatveranderingsprogrammas kunnen worden toegepast in mijn werk in het gebruik van GIS.”

Ervaringen in Nederland
“Tijdens de training en mijn stage heb ik ervaring opgedaan over hoe klimaatverandering adaptatie en mitigatie in ruimtelijke ordening kan gebruiken. Ook zag ik hoe lokale overheden samenwerken met universiteiten, publieke bedrijven en andere actoren uit de samenleving. Ik deed nieuwe ideeen op vanuit het ‘Zonnestad’project in Heerhugowaard over hoe CO2 emmissies te reduceren en over hoe de grond kan worden gebruikt om huizen warm te houden.”

Back-Home-Action Plan
“Ik heb een gesprek gehad met mijn superieuren voor mijn vertrek naar Nederland over hoe de kennis die ik zou opdoen vanuit het programma te delen binnen mijn organisatie. Na mijn terugkomst in Zambia, zal ik eerst mijn superieuren inlichten en dan een plan uitwerken hoe ik mijn ervaringen kan delen tijdens onze wekelijks werkoverleg. Het is mijn verantwoordlijk om mijn kennis over klimaatverandering  en stedelijke landbouw te delen met experts op gebied van Ruimtelijke ordening en GIS experts.”