Jaar van deelname: 2010
Leeftijd: 32
Functieomschrijving: Ambtenaar ruimtelijke ordening
Lokale overheid: Gemeente Kalongo
Land: Uganda
Talentprogramma: Lokale dienstverlening en millenniumdoelen  
Stagegemeente: Provincie Drenthe

Mijn werk voor gemeente Kalongo 
“Als ambtenaar ruimtelijke ordening houd ik ervan ontwikkeling te zien binnen de gemeente. In een notendop houdt mijn werk in dat ik verschillende project voorstellen ontwerp, en daarna ook bezig ben met het budget, de uitvoering de supervisie en het monitoren van de voortgang. De meeste projecten gaan over wegen, watervoorziening, riool systemen en de bouw van scholen. The project waar ik het meest trots op ben is de uitvoer van een ontwikkelingsplan dat ik drie jaar geleden zelf mede heb opgezet.”

Ervaringen in Nederland
“De mogelijkheid die mij door Talent for Governance werd gegeven kwam op het goede moment. Zoals de meeste ontwikkelingslanden is Uganda zich ook bewust van de Millenniumdoelen. De problemen zijn van wereldschaal en moeten ook zo worden behandeld. Elk land gebruikt nu verschillende methoden om de doelen te behalen, een om ideeën en ervaringen uit te wisselen met elkaar is daarbij uiteraard heel nuttig. Tijdens het programma had ik het geluk een netwerk event mee te maken en te zien hoe waardevol uitwisseling kan zijn.”

” Ook al is Nederland een ontwikkeld land en verschillende de gemeentelijke ambtenaren veel van die in Oeganda, toch heb ik veel geleerd tijdens de stageweek. I ben meer te weten gekomen over de uitdagingen en problemen die het land in het verleden heeft doorstaan, maar ook die zij nu nog probeert te overkomen. Tijdens mijn stage bij de provincie Drenthe, heb ik gezien dat gemeenten in Nederland heel gericht zijn op tevredenheid bij haar burgers. Ik was erg onder de indruk van de digitalisering van de overheid. Thuis zou dit een enorm lange termijn project zijn dat op het moment veel te veel geld zou kosten. Toch heeft het mij ideeën voor de toekomst gegeven. Een ander project dat ik interessant vond was het werk van de afdeling waterbeheer. Water is ook in Kalongo, waar wij te maken hebben met een nat en een droog seizoen,  een belangrijk thema. De creatie van dammen of kunstmatige meren, gebaseerd op het waterbeheer dat ik heb gezien in Nederland, zijn projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor onze gemeenten.”

Back Home Action Plan
Sinds augustus 2011 is Irene overgeplaatst naar de gemeente Kitgum, daar werkt zij ook als ambtenaar ruimtelijke ordening. Voordat zij Kalongo verliet heeft zij de tijd genomen om haar ervaringen en opgedane kennis te delen met haar collega’s. Een aantal ideeën hebben geleid tot uitgevoerde projecten.

“Ik heb een paar workshops georganiseerd om mijn kennis met andere collega’s te delen. Daarnaast heb ik ook de kans gehad om mijn ideeën over hoe dienstverlening te verbeteren te delen met de burgemeester.”