Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 27
Functieomschrijving: Juridisch adviseur
Lokale overheid: Gemeente Mansa Konko
Land: Gambia
Talentprogramma: Burgerparticipatie
Stage gemeente: Gemeente Drechterland

Mijn werk voor Mansa Konko
Als juridisch adviseur voor de gemeente ben ik verantwoordelijk voor het bieden van advies over alle juridische zaken om te zorgen dat het beleid in lijn is met de wetten, in bijzonder de wet lokaal bestuur en de anti corruptie wet. Verder help ik mee met de voorbereiding en uitvoering van beleid gericht op transparantie, rechten van burgers, en financieel management.

Ervaringen in Nederland
De veldbezoeken tijdens de training waren erg interessant. We kregen de kans om te zien hoe de uitstekende lezingen en lessen die we leerden op academie in de praktijk ten uitvoer komen. De stage was erg intensief en ik kreeg de kans om in een korte periode in detail te zien hoe verschillende onderdelen van een gemeente werken.

Gemeente Drechterland had er alles aan gedaan om mij maximaal op mijn gemak te laten voelen. Er was altijd iemand die mij kon begeleiden en rondleiden. De bezoeken samen met de politie aan de verschillende dorpen gaven met een groter inzicht in het vertrouwen dat bestaat tussen de autoriteiten en de gemeenschap. Ik kreeg de kans om een aantal kleinere dorpen te bezoeken die eigen burgerinitiatieven hadden. Ook kreeg ik een kijkje in het online gemeentelijk informatie systeem dat erg veel aanknopingspunten kent met mijn Back-Home Action plan. Alles bij elkaar genomen was het een goed georganiseerde stage.

Mijn Back-Home-Action plan
Na het programma zou ik een platform willen opzetten genaamd het ‘ Budget Monitoring Tracking System’ (BMTS). Een innovatief middel om de gemeentelijke uitgaven inzichtelijk te maken voor de gewone burger. Het moet een online platform worden waarbij burgers de inkomsten en uitgaven van de gemeente kunnen bekijken. Op ditzelfde platform moet de mogelijkheid bestaan voor burgers om (anoniem) klachten over misbruik van fondsen en corruptie te melden. Ik hoop iets te kunnen opzetten dat kan worden overgenomen door andere gemeenten in Gambia.

Het plan is tijdens het programma in Nederland enigszins aangepast. Het idee van het platform bestaat nog, maar ik wil nu helemaal terug naar het begin, om de gemeenschap direct al bij de eerste opzet en daarna bij de uitvoering te betrekken.