Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 34
Functieomschrijving: senior ambtenaar ruimtelijke ordening
Lokale overheid: Gemeente Bushenyi -Ishaka
Land: Oeganda
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling 
Stage gemeente: Gemeente 

Mijn werk voor gemeente Bushenyi -Ishaka
“Mijn gemeente Bushenyi-Ishaka is een gemeente die ligt in de zuid westelijke regio van Oeganda, ongeveer 340 km van de hoofdstad Kampala af. Bushenyi-Ishaka kreeg de status van gemeente op 1 july 2011. De gemeente is verdeeld in drie divisies en heeft ongeveer 15 buurten/parochies en 74 dorpskernen. Buurten/parochies en dorpskernen worden beschouwd als administratieve units. De gemeente beslaat zo’n 8129 km2.”

“Tot de belangrijkste economische activiteiten in Bushenyi-Ishaka behoren land en veeteelt, groot handel en retail, werkplaatsen van hout en metaal bewerking, hotels en kleine horeca, motor taxis, steen productie, barren, taxis, kleine industrieen die handelen in koffie, gierst en mais. De werkgelegenheids cijfers zijn niet helemaal duidelijk, omdat buiten de ambtenarij; de meeste stedelijke bevolking zelfstandige is op informele basis. Echter is het wel belangrijk op te merken dat er een trend is ingezet van groei en ontwikkeling; dit is duidelijk te zien aan de opkomst van de bedrijvigheid, de universiteit, prive scholen, bananen en coffee fabrieken. De hoge bevolkingsgroei zorgt ook voor een verder ontwikkelingspotentieel, al zal dat in eerste instantie meer in de informele sector zijn.”

“Het is jammer dat zelfs na het aannemen van het decentralisatie beleid, bijna alle lokale overheden nog steeds afhankelijk zijn van de toelagen vanuit de centrale overheid. Decentrtalisatie was bedoeld om diensten dichterbij de mensen te brengen, maar dienstverlening blijft een enorme uitdaging door het gebrek aan middelen, arbeid en politieke verschillen.  Ook is het van belang te melden is dat de snelheid waarmee mensen naar de stad toe trekken,  waar al weinig sociale diensten en faciliteiten aanwezig zijn,  resulteert in serieuze  problemen voor ruimtelijke ordening.”

Ervaringen in Nederland
“Wat ik interessant vond in de training was de combinatie van theorie, case-studies, veldbezoeken en voorbeelden. Er kwamen zoveel ideëen voorbij!”

“de ontvangst door mijn contactpersoon bij de stagegemeente Meppel, maar ook door andere bij de stage betrokken mensen was fantastisch! I vond de stage zelf ook erg interessant, want het gaf een duidelijk beeld van hoe een organisatie werkt die dezelfde functies uitvoert als onze overheid.

Ik weet dat ‘tijd’ hier als ‘goud’ wordt beschouwd, maar er werd altijd wel extra tijd voor mij gevonden, om dingen uit te leggen en extra vragen te beantwoorden. Een geweldige ervaring!”

Back-Home-Action Plan
Ik heb erg veel geleerd; en ik hoop niet alleen veel ideeën te kunnen toepassen, maar ook om veel van de theorie aan te passen zodat ik het kan gebruiken in mijn gemeente”

Ik ben ook betrokken als project manager in een afval project dat wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en beheerd door VNG international en Nederlandse emeente Gemert Bakel. Ik zal dus de ideeën die ik heb opgedaan over groei in termen locale economische ontwikkeling ook delen met mijn collega’s op het gebied van lokale dienstverlening!