Jaar van deelname: 2017
Leeftijd: 26
Functieomschrijving: Senior Specialist op het departement van Organisatie
Lokale overheid: Tbilisi
Land: Georgië
Talentprogramma: Citizen Participation and Inclusive Governance
Stage: Meppel en Steenwijkerland

Mijn werk voor de gemeente

De stad Tbilisi is een organisatie met een grote mate van inspraak van burgers. Zij kunnen problemen aankaarten bij de gemeente en helpen met oplossingen. Ik ben als beleidsmaker de intermediair tussen burgers en de diensten van de gemeente. Ik heb dus veel contact met burgers en weet goed wat ze bezig houdt. Een deel van mijn taak is ook om burgers bewust te maken van het belang van hun deelname aan de gemeenschap.

Ervaringen in Nederland

De training bij The Hague Academy was erg goed georganiseerd. Alle deelnemers hadden de kans om hun ervaringen te delen en te leren over de best practices, dit was een goede combinatie van theorie en praktijk. Het programma van mijn stage was ook goed georganiseerd en mijn mentoren waren alle zeer behulpzaam en geïnteresseerd. Tijdens mijn stage heb ik een aantal bijeenkomsten bijgewoond en heb ik de kans gekregen om de burgemeester en de raadsleden te ontmoeten. Ook zijn we op bezoek geweest bij diverse centra waar gehandicapten werken. Specifiek heeft de stage mij geleerd om mijn target groep beter af te bakenen. De training bij The Hague Academy heeft mij vooral geleerd dat burgerparticipatie een tweerichtingsverkeer is. Zowel de burgers als de politici dienen te participeren en hebben ook beiden hun verantwoordelijkheden.

Back Home Action Plan

Binnen de gemeente willen we graag dat ook gehandicapten meer betrokken worden in het dagelijks bestuur. Wat we daarvoor nodig hebben is regelmatige bijeenkomsten met organisaties van en voor gehandicapten en ook kleinere werkgroepen met mensen uit deze doelgroep. Gehandicapten weten tenslotte zelf het beste wat ze nodig hebben. Bovendien moeten zij, net als alle andere burgers in de gemeente, de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het bestuur van de gemeente.

Tijdens mijn stage bij de gemeente Meppel en Steenwijkerland ben ik in aanraking gekomen met het idee van een Advies Orgaan. Tbilisi heeft nog niet een dergelijke structuur waarin een orgaan is vormgegeven. Een Advies Orgaan zou een tussenorgaan zijn voor de burgers en de lokale overheid. De voornaamste taak van een Advies Orgaan is om advies te geven over bepaalde wetten. Een Advies Orgaan gericht op gehandicapten speelt een belangrijke rol in het in kaart brengen van de problemen die deze groep burgers ervaart.