Jaar van deelname: 2010
Leeftijd: 33
Functie omschrijving Development Programmes & Budget planner
Lokale overheid: Gemeente Cimahi, West Java
Land: Indonesië 
Talentprogramma: Local Service Delivery & MDG’s
Stagegemeente: Steenwijkerland

Mijn werk voor gemeente Cimahi
Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van gemeente Cimahi. Als een middelgrote gemeente in West Java, is Cimahi overbevolkt en zijn de natuurlijke bronnen schaars. Lokale diensten, zoals riolering of afvalinzameling bereiken slechts 60% van de bevolking. In de komende jaren lijkt dit alleen nog maar minder te worden. Het Talentprogramma over ‘Lokale dienstverlening en Millenniumdoelen’  kwam daarom precies op het juiste moment voor mij. De training was de meest complete en veelomvattende  cursus waar ik ooit aan heb deelgenomen”

Ervaringen in Nederland
“Tijdens de training kreeg ik de kans om nieuwe tools, ideen en technieken te leren kennen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van ons systeem van dienstverlening. Daarnaast boden de veldbezoeken en de stage bij gemeenten Steenwijkerland mij de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met collega’s uit Nederland. I geloof dat die vorm van kennisuitwisseling de sleutel kan zijn voor toekomstige innovaties!”

Back Home Action Plan
” Terug in Cimahi heb ik een aantal belangrijke leerpunten uit het programma besproken met het hoofd van de afdeling. We zijn er nog niet helemaal uit op welke punten wij ons zullen richten. Op dit moment heeft Cimahi zeker niet de capaciteit om alle nodige verantwoordelijkheden uit te voeren. Daarom denk ik dat het voor ons belangrijk is een systeem voor publiek private partnerschappen op te zetten in de nabije toekomst.”

In november 2011 is Panji overgeplaatst naar de gemeente West Bandung, een grote stad. Panji is nu hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening.

“De kennis die ik heb opgedaan tijdens het Talent programma hebben mij nieuwe inzichten gegeven en ideeën over hoe publieke dienstverlening wordt aangepakt in andere landen.

Toen ik terug kwam in Indonesie, heb ik meerdere presentaties gehouden en gesprekken gevoerd met bestuurders uit Cimahi. Dus de kennis opgedaan tijdens het programma is niet verloren gegaan voor Cimahi.

Ik denk dat het belangrijk en interessant is voor collega ambtenaren vanuit de hele wereld om kennis en ervaringen te delen. Natuurlijk, de meeste ambtenaren hebben al enige opleiding genoten. Desalniettemin biedt Talent for Governance jonge ambtenaren een nieuw perspectief dat kan worden toegevoegd aan de al bestaande kennis.”