Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 31
Functieomschrijving: Gemeentesecretaris
Lokale overheid: Nyamasheke
Land: Rwanda
Talentprogramma: Fiscale Decentralisatie en Lokale Financiën
Stage gemeente: Gemeente Medemblik

Mijn werk voor
In mijn werk als gemeentesecretaris heb ik de verantwoordelijkheid om al het personeel te begeleiden bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken zoals omschreven in het decentralisatiebeleid van Rwanda. Bij de uitvoering van mijn taken zorg ik ervoor dat alle decentrale diensten zijn gepland, begroot en naar behoren worden uitgevoerd. Ik zorg er ook voor dat in de begroting alle inkomsten worden opgenomen. Ik zie er ook op toe dat decentrale belastingen en heffingen efficiënt worden opgehaald.

Ervaringen in Nederland

De twee trainingsweken bij The Hague Academy over fiscale decentralisatie en lokale financiën waren anders dan alle trainingen waar ik ooit aan heb deelgenomen. Dit komt vooral doordat deze training werd geleid door ervaren trainers en experts die niet alleen theoretische kennis hadden over het onderwerp maar ook wisten wat er speelde op dit gebied in veel verschillende landen. Dit maakte het makkelijker om je eigen land en kennis te evalueren tijdens elk onderdeel van de training. Het ontmoeten van deelnemers van andere nationaliteiten en het met hen uitwisselen van succesverhalen over decentralisatie is ook van grote meerwaarde voor de training.

De vier dagen die ik bij gemeente Medemblik doorbracht hebben mijn blik verruimt naar verschillende ideeen en lessen die mij zullen helpen onze procedures te verbeteren. Ik ben mij bewust geworden van een aantal interne zwakten. Niet alleen door omstandigheden waarop we geen controle hebben, maar ook door dat we nog nooit voorbeelden hadden gezien vanuit verschillende andere landen, zogenaamde best practices. Een goed voorbeeld is de Nederlandse Gemeentewet. Het gekke is dat wij als district de macht hebben zoiets in te voeren, maar we doen het niet! Naast het wetboek zijn er andere interessante gebieden bij ons die verbetering behoeven. Zo noem ik privatisering, sociale zekerheid, belastingen op publieke zaken zoals ze dat in Mememblik doen. Ik ben de totale groep van gemeente Medemblik erg dankbaar voor een goed georganiseerd programma dat theorie, veldbezoeken en ontspanning combineerde.

Mijn bezoek aan Medemblik heeft mij meer geleerd op het gebied van de coördinatie van dienstverlening en bestuur. De gesprekken die ik had met collega’s en de veldbezoeken in gemeente Medemblik maakte de stage zowel uitdagend als spannend. Uit elk gesprek heb ik wel punten opgepikt die ik kan gebruiken om onze eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Ik bevestig nogmaals dat dit programma heel goed  geweest om het concept fiscale decentralisatie lokale financiën beter te doorgronden.

Back Home Action Plan

Ik ben blij dat ik voor dit programma ben geselecteerd, wetende dat er wel millioenen andere Rwandezen hetzelfde hadden willen doen. Als eerste ga ik dan ook mijn nieuw opgedane kennis en ervaring delen met mijn collega’s door middel van presentaties en door onderdelen van de training te incorporeren in het al bestaande capacateits opbouw programma.

Mijn tweede punt zal zijn om mijn werk te verbeteren op de gebieden waarop ik zelf invloed kan uitoefenen, zoals de belastingen en de budgets. Ik zal proberen hier meer effectiviteit te brengen.

Als laatste wil ik ook graag lobbyen voor veranderingen door een voorstel te schrijven met de belangrijkste zaken en het gemis aan capaciteit op het gebied van fiscale decentralisatie en lokale financiën. Dit voorstel zal worden gedeeld met de Vereniging van Rwandese Gemeenten, het ministerie van financiën en het ministerie van lokaal bestuur.