Jaar van deelname: 2010
Leeftijd: 28
Functieomschrijving:  Head’s Assistant Welfare Department
Lokale overheid: gemeente Makati
Land: Philippines
Talentprogramma: Local Service Delivery
Stagegemeente: Province of Drenthe

Mijn werk voor Makati stad
“Gemeente Makati ligt in het hart van de Metropool Manila. In 2007 lag het bevolkingsaantal van Makati op 510,383 inwoners. Op werkdagen stijgt het aantal mensen in de stad echter tot 3,7 miljoen personen in Makati. De stad doet dienst als hoofdkantoor voor 40% van de top 1000 ondernemingen van het land.

“Ik assisteer het afdelingshoofd met het management van de dagelijkse werkzaamheden van de sociale dienst (MSWD). Mijn hoofdtaken bestaan uit: 1) formulering van programma’s en projecten van de sociale dienst, het implementeren en monitoren hiervan, en 2) HR management.

Mijn ervaringen in Nederland
“Bij aankomst in Drenthe werd ik zeer gastvrij ontvangen door mijn gastgezin. In Drenthe, werd ik rondgeleid langs een aantal sociale zekerheid en ontwikkelings diensten waaruit ik een aantal waardevolle ervaringen heb opgedaan die ik mee kon nemen naar huis. Ik zal nooit vergeten hoe verrast ik was door de strategie om het voorstel van de Nederlandse staat om de Olympische spelen te organiseren werd gebruikt voor de promotie van het landelijk sportprogramma.”

“Tijdens mijn bezoek aan Veenhuizen (vroegere armenkolonie), leerde ik in ieder geval twee zaken: 1) om nooit de armen te isoleren en hen apart van de samenleving een eigen”gemeenschap” op te laten bouwen en 2) dat je stucturen om de gemeenschap heen kan gebruiken om ‘goede waarden’ te versterken.
Voor mij is het eerste leerpunt te gebruiken in mijn werk bij het overplaatsen van zogenaamde ‘informele bewoners’. Deze mensen moeten niet alleen maar overgeplaats worden, zij zouden op degelijke wijze moeten worden begeleid tot zij echt zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Er moet steun komen vanuit de overheid en de private sector om ervoor te zorgen dat deze ‘nieuwe’ gemeenschappen productief, opgetogen en duurzaam worden. Ik ben blij te kunnen melden dat onze afdeling daarbij al in de goede richting beweegt en een bezoek aan Veenhuizen was in dat opzicht interessant! Aan de andere kant vond ik het idee om goede waarden op de voorkanten van de huizen te schrijven opvallend.  Deze dienden als herinnering voor de gemeenschap over hoe je je dagelijks leven zou moeten leven.  Ik heb het voorbeeld uit Veenhuizen gebruikt als model in een voorstel om ook dit soort universele waarden te gebruiken als straatnamen in onze ‘nieuwe’ buurten.”

Back Home Action Plan
“Op het gebied van sociale zekerheid en ontwikkeling, zal ik voorstellen gaan doen die gericht zijn op gemeenschapsopbouw en armoede bestrijding. In januari 2011 zal ik een veelomvattend sociale zekerheid en ontwikkelings plan voor Makati lanceren met de volgende doelen:  het versterken van de gemeenschappen en het bestrijden van armoede bij de stedelingen. Dit plan zal ook voorzien in de participatie van non gouvernementele organisaties en private sociale dienstverleners. Het Nederlandse systeem voor sociale zekerheid is een ‘good practice’ die zeker als voorbeeld kan dienen.”