Jaar van deelname: 2018

Leeftijd: 31

Functieomschrijving: Secretaris van economische ontwikkeling

Lokale overheid: Gemeente Corrientes

Land: Argentinië

Talentprogramma: Local Economic Development

Stage: Apeldoorn

“My most important job in the municipality is to try to create business incubators for different sectors. Because, these incubators are the way that I give them the skills to manage their entrepreneurship.”

Mijn werk voor de gemeente

Binnen mijn gemeente ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van business incubators, om arme kleine ondernemers uit de informele sector de formele sector in te helpen. Dit is onderdeel van ons lokaal economisch ontwikkelingsbeleid. Daarnaast help ik kleine ondernemers ook om samen te werken om zo efficiënter te werken.

Ervaringen in Nederland

Ik heb veel geleerd van mijn deelname aan de ‘Local Economic Development’ training. Ten eerste leerde ik dat LED niet alleen gaat om het economische aspect, maar dat je alle relevante aspecten erbij moet betrekken. Het belangrijkste was voor mij de nadruk op de sociale kant van lokale economische ontwikkeling, dit moet echt betrokken worden in de LED strategie. Daarnaast vond ik het ook heel interessant om met zoveel deelnemers uit verschillende contexten en landen ervaringen uit te wisselen. Ik had ook goede ervaringen tijdens mijn stage in Apeldoorn. De infrastructuur is super goed geregeld en ze bieden veel diensten aan hun burgers. De mensen met wie ik werkte waren echt trots op hoe het geregeld was in Apeldoorn en dat begrijp ik helemaal!

Mijn Project “Buying in my neighborhood“

Met dit project breng ik buurtcomités en plaatselijke ondernemers uit buitenwijken met elkaar in contact, zodat ze samen ongebruikte plaatsen kunnen uitkiezen waar ondernemers producten en diensten kunnen aanbieden. Hierdoor krijgen de bewoners van deze buurten toegang tot noodzakelijke diensten en producten die ze eerst niet hadden. Ook zorgt de toegevoegde economische activiteit voor lokale economische ontwikkeling van deze wijken en de stad als geheel.

Corrientes, Argentinië

Corrientes heeft een bevolking van 356.314 inwoners, verdeeld over 108 wijken. Enkel de wijken in het stadscentrum hebben toegang tot alle publieke voorzieningen. Buitenwijken hebben tot veel van deze voorzieningen geen toegang, waaronder riolering en geasfalteerde wegen. De meeste lokale bedrijven zijn van zeer kleine schaal en zijn op technologisch gebied weinig ontwikkeld. In de stad zijn individuele, associatieve en coöperatieve bedrijven wel in aantal toegenomen in verschillende economische sectoren.