Jaar van deelname: 2017
Leeftijd: 34
Functieomschrijving: Public Relations Officer
Lokale overheid: Ga West
Land: Ghana
Talentprogramma: Citizen Participation and Inclusive Governance
Stage: Rotterdam

Mijn werk voor de gemeente

Als Public Relations medewerker werk ik aan mediarelaties, schrijf ik speeches en zorg dat we online zichtbaar zijn. Dit alles samen is te zien als hét kanaal waardoor de gemeente zichtbaar is voor de gemeenschap. Door dit werk heb ik veel en goed contact met burgers.

Ervaringen in Nederland

Het meest interessante aspect van de training bij The Hague Academy was de juiste afwisseling tussen theorie en praktijk. De colleges gaven ons de theoretische kennis die we nodig hadden en de studiebezoeken brachten deze kennis in de praktijk. Tijdens mijn stage verbleef ik mijn belegeider thuis, waardoor ik het echte Nederlandse familieleven heb mee mogen maken. Mijn stage was ontzettend uitdagend, de gemeente Rotterdam doet erg veel om de burgers te betrekken. Ze hebben diverse programma’s waarbij de burgers hun ideeën kunnen bespreken en zelfs indienen. Ook heeft de website een sectie met Frequently Asked Questions, dit maakt het voor burgers makkelijk om direct een antwoord op hun vraag te krijgen. Hier wil ik thuis ook mee aan de slag, Ga West heeft al een gemeentelijke website, maar ik heb een hoop ideeën opgedaan om deze website te verbeteren.

Back Home Action Plan

In mijn contact met burgers heb ik gemerkt dat veel mensen denken niet gehoord te worden als ze issues willen aankaarten. Ze zijn gedesillusioneerd over ontwikkelingen in de gemeente of denken hun lokale overheid niet direct te kunnen bereiken en beïnvloeden. Met het programma Your Voice, Our Action wil ik het vertrouwen in de overheid groter maken, alleen op die manier kunnen wij ook burgerparticipatie terug vragen.

Het studiebezoek aan het Klant Contact Centrum in de gemeente Delft heeft mij positief verrast. In Ghana is er geen centrale plek waar burgers komen om hun gemeentelijke zaken te regelen. Ik heb echter wel de noodzaak ingezien van een dergelijke constructie, een Klant Contact Centrum is namelijk het beginpunt van burgerparticipatie. Verder heeft de stage bij de Gemeente Rotterdam mij laten inzien dat het bereiken van burgers meer omvat dan goede communicatie. Het is ook nodig dat burgers een platform krijgen waar ze hun ideeën over de gemeente kunnen delen en bespreken.