Jaar van deelname: 2017
Leeftijd:
37
Functieomschrijving: Onderdirecteur Afdeling
Sociale Zaken, Welzijn en Ondernemerschap
Lokale overheid:  Gemeente Hefei
Land: China
Talentprogramma: Local Economic Development
Stage: Gemeente Westland

“My proposed project will boost the job creation and inclusive economic growth. I have a passion, but I need to learn from experts. Thanks to the magic of physical presence, I will get first-hand knowledge about the Dutch experience.”

Mijn werk voor de gemeente

Ik ben verantwoordelijk voor sociaal ondernemerschap. Ik heb gewerkt aan een aantal projecten voor emancipatie van achtergestelde groepen zoals boeren en christenen in Hefei.

Ervaringen in Nederland

De ‘Local Economic Development’ cursus legde een goede basis voor de stageweek. De stage zelf bestond uit een zeer intensief programma dat veel verschillende aspecten omvatte, zoals landbouw, ondernemerschap, detailhandel, stedelijke planning, onroerend goed en waterbeheer. Ik heb ontzettend genoten van elk onderdeel van het programma. Ik heb veel mogelijkheden gehad om nauw samen te werken met het overheidspersoneel.

Het Sharehub project : gelovigen bij elkaar brengen in sociaal ondernemerschap

Binnen dit project bied ik verschillende religieuze gemeenschappen een openbare ruimte om samen te komen. Deze ruimte is in China in hoog tempo aan het verdwijnen en het is duur om iets te huren. Bovendien spreken mensen van diverse religieuze achtergronden niet met elkaar. Toch kunnen godsdienstige gemeenschappen een grote bijdrage leveren aan de maatschappij.

Met het Sharehub programma wil ik mensen van verschillende godsdiensten bij elkaar brengen en sociaal ondernemerschap opzetten, zoals kinderopvangcentra en bejaardencentra. Ook gaan we, met behulp van e-commerce, producten van boeren in de steden verkopen. We zullen advocaten aannemen om boeren-migranten te ondersteunen bij de bescherming van hun rechten. Tot slot zal het project aan capaciteitsopbouw doen door vrouwelijke ambtenaren uit plattelandsgebieden via het Define programma van training en duurzame leermiddelen te voorzien.

Hefei, China

Hefei is de hoofdstad van de provincie Anhui, gelegen in centraal China. Met zeven miljoen inwoners is Hefei één van de snelst groeiende steden van China. Dit stelt de overheid voor grote uitdagingen op het gebied van publieke voorzieningen, werkgelegenheid en welzijn van de bevolking.