Naast de ‘gewone’ programma’s en selectie van Talent for Governance bieden wij ook de mogelijkheid aan organisaties om talenten van partnerorganisaties uit te nodigen. Gugu werd op deze wijze uitgenodigd door waterschap Groot Salland.

Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 42
Functieomschrijving: Commissie secretaris
Lokale overheid:  Stroomgebied beheerder Ikomati -Usuthu (IUCMA)
Ikomati -UsuthuLand: Zuid Afrika
Talentprogramma: Waterbeheer
Stage : Waterschap Groot Salland

Mijn werk voor IUCMA
Ik werk als secretaris van de bestuursafdeling. Mijn taken behelzen kortgezegd secretariële diensten voor de IUCMA bestuursraad en haar commissies en ook voor de secretaris van de bestuursraad, die ook de juridische en technische adviseur is van de bestuursraad op het gebied van waterbeheer. Daarnaast faciliteer ik de coördinatie van stakeholder participatie en andere activiteiten van de bestuursraad.

Ervaringen in Nederland
Het programma over waterbeheer was zeer informatief. Het concept van bestuur op meerdere niveaus (drie-lagen model) gaf ons inzicht in dit bestuursmodel en haar principes, de administratie en juridische aspecten. Maar ook werden de financiële contructies, het samenwerking met belanghebbenden, gender aspecten, grensoverschrijdende aspecten en verandermanagement verduidelijkt, om maar een aantal zaken te benoemen! De meeste onderwerpen waren zeer relevant voor mijn dagelijks werk. Het stageprogramma bij waterschap Groot Salland was meer gericht op de voltooiing van mijn back home actie plan, de presentaties en lessen die ik daar heb meegekregen zullen mij zeker helpen om mijn plan uit te voeren.

Ook was het heel interessant om de Nederlandse cultuur te leren kennen. Een hoop mensen op fietsen,  heeeel veel water,  vriendelijke mensen en een rustige leefomgeving vond ik kenmerkende dingen.

Back home actie plan

Mijn back home actie plan behelst het lobbyen van de bestuursraad bij gemeenten om hen er van te overtuigen dat ze een grotere rol moeten innemen bij de verwerking van afval water. Op dit moment heeft de IUCMA in het gebied waar zij verantwoordelijk is veel te kampen met incidenten van watervervuiling. Dit is onder meer gebleken uit de hoeveelheid van de e.coli bacterie die tijdens de metingen in rivieren wordt gevonden. Deze vervuiling wordt veroorzaakt door slechte waterverwerkingsmechanismen en riolering die lekt, zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenten.

De bestuursraad van IUCMA rapporteert direct aan het Ministerie van Water, en daarom wordt er verwacht van hen gemeenten te assisteren bij het verbeteren van hun diensten.  Ik voorzie een platform waarbij onze organisatie samenwerkt met gemeenten en andere belanghebbenden om de uitdagingen van de gemeenten te adresseren. Het zou dan moeten gaan over naleving en handhaving van de regels op het gebied van verwerking van gebruikt water. Dit zal ook bijdragen aan het behalen van internationale kwaliteitscriteria die gelden voor het water dat van Zuid Afrika naar Swaziland en Mozambique stoomt.