Naast de ‘gewone’ programma’s en selectie van Talent for Governance bieden wij ook de mogelijkheid aan organisaties om talenten uit te nodigen vanuit een partnerorganisatie. Spencer werd op deze wijze uitgenodigd door Vechtstromen.

Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 32
Functieomschrijving: Hydroloog
Lokale overheid: Ministerie van Natuurlijke bronnen en Energie, Afdeling waterbeheer
Land: Swaziland
Talentprogramma: Waterbeheer
Stage : Waterschap Vechtromen

Mijn werk voor het ministerie

Als hydroloog ben ik verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en delen van data over rivieren. Ook houd ik mij bezig met het meten van stromingen. I help het team om de hydrolytische meetstations te onderhouden, ons te houden aan internationale water afspraken en routine metingen uit te voeren. De rivier meetings apparatuur wordt onderhouden en bijgesteld voor meer accurate metingen en zo ook voorspellingen te kunnen doen over aspecten van klimaat veranderingen op de water bronnen in het land. In mijn werk worden er van mij vaardigheden op gebied van management, organisatie, leidinggeven en beslissingen nemen verwacht.

Ervaringen in Nederland
De training in den Haag, ‘waterbeheer op meerdere niveaus’, was erg vruchtbaar. Van grote waarde was het waterbeheer  model van de drie lagen, dat handelt over effectief water management. Zijnde een land dat bezig is met geïntegreerd waterbeleid, is het voor ons van groot belang om een institutie te hebben met een duidelijk mandaat dat participatie van belanghebbenden, transparantie en toerekenkenbaarheid voorstaat. Dit waren lessen die ik vanuit de training heb meegekregen.

Het bezoek aan het waterschap Vechtstromen was interessant en informatief. Swaziland heeft als doel goed functionerende en zelfvoorzienende stroomgebied autoriteiten op te zetten. Dat maakte het zien van de organisatie en het werk van Vechtstromen voor mij belangrijk. Onderwerpen als watervergunningen, naleving en hydrologische verantwoordelijkheden werden besproken en dit was erg nuttig voor het werk thuis. Veldbezoeken naar meet gebieden gaven een volledig beeld van het watermanagement bij Vechtstromen.

De gastvrijheid van het team van The Hague Academy en de collega’s van Vechtstromen heb ik enorm gewaardeerd. Ik heb blijvende vriendschappen gemaakt met andere deelnemers van de training.

Back-Home-Action Plan

Swaziland heeft organisaties die watermanagement tot doel hebben. Tot de activiteiten in mijn back home action plan behoren de verbetering van participatie van belanghebbenden, versterking van de zichtbaarheid en toerekenkenbaarheid van water organisaties met betrekking tot ontwikkelingen en projecten. Het is de bedoeling dat alle belanghebbenden en het land als geheel goed geïnformeerd blijven over water gerelateerde activiteiten en ook inbreng hebben over hoe het land richting meer duurzame projecten beweegt en ook verantwoordelijkheid hierin deelt. Ook staat ons tot doel dat ambtenaren bij water management autoriteiten de capaciteiten hebben om verbeterde dienstverlening te leveren aan de bevolking. Door maatregelen ten diensten van deze doelen geleidelijk aan in te voeren bij de activiteiten van de afdeling van het ministerie, zal de coöperatie tussen Vechtstromen in Nederland en Swaziland zeer succesvol blijken.