Jaar van deelname: 2009
Leeftijd: 28
Functieomschrijving: Assistent-adviseur Juridische zaken
Lokale overheid: Gemeente Greater Tzaneen
Land: Zuid-Afrika
Talentprogramma: Burgerparticipatie
Stage gemeente: Gemeente Smallingerland

Mijn werk voor Greater Tzaneen
“Ik heb mij altijd willen inzetten voor mijn gemeenschap. Omdat het lokaal bestuur het dichtstbij de mensen staat en directe interactie heeft met de mensen, is het daar dat mijn inzet het meest zichtbaar en waardevol is. Ik doe dit nu in de rol van assistent-adviseur juridische zaken.”

“Greater Tzaneen is befaamd voor de prachtige omgeving. We hebben ook een prijs gewonnen voor schoonste gemeente. Wat ik wel meemaak in mijn werk, is een hoge mate van bureaucratie. Veel zaken kunnen efficiënter worden aangepakt. Wanneer ik bureaucratie tegenkom, probeer ik aan de regels te voldoen, maar tegelijkertijd niet te vergeten mijn eigen input te leveren en mij in te zetten voor mijn werk. Op deze manier hoop ik ooit nog gemeentesecretaris te worden.”

“Talent for Governance biedt mij een goede kans om te zien hoe andere gemeenten in andere landen omgaan met uitdagingen zoals wij die ook hebben. Ik hoop ook eigen ervaringen en praktische adviezen te delen met andere jonge ambtenaren.”

“Hoe belangrijk zijn gemeenten in Zuid Afrika?  Heel belangrijk. Sterke lokale overheden zorgen ervoor dat diensten als onderwijs en gezondheidszorg worden geleverd aan de mensen die ze het meest nodig hebben, wat het leven van de armen verlicht. En is het verlichten van armoede niet het eerste Millenniumdoel van de Verenigde Naties?”

Korte update in 2012
Thalani Twala is sinds het programma blijven werken voor gemeente Greater Tzaneen. Hij is gepromoveerd tot directeur van ondernemingsdiensten en manager communicatie en marketing.”