Jaar van deelname: 2015
Leeftijd: 27
Functieomschrijving: Beleidsmedewerker Ontwikkeling
Lokale overheid: Gemeente Parepare
Land: Indonesië
Talentprogramma: Burgerparticipatie
Stage gemeente: Gemeente Hoorn

Mijn werk voor gemeente Parepare
Ik werk als beleidsmedewerker ontwikkeling op de Landbouw afdeling. Ik ben hierbij verantwoordelijk voor de algemene administratie, de planning en uitvoering van beleid en dienstverlening aan lokale boeren. Juist de boeren vormen een minderheidsgroepering binnen de gemeente en hun burgerparticipatieniveau is laag.

Ervaringen in Nederland
Tijdens de training heb ik geleerd dat het verstandig is van af het begin burgers te betrekken bij beleid. Maak hen tot partner en communiceer met hen. De beste diensten gaan niet over gelijkheid, maar over vermogen, terugkoppeling en duurzaamheid.

Het eerste dat mij te binnen schiet als ik denk aan mijn stage week bij gemeente Hoorn is de burgemeester! Iedereen in Hoorn heeft respect voor hem omdat hij een goede man is. Niet alleen vanwege zijn positie. Hij heeft een heldere visie over Hoorn. Ik heb in Hoorn een heleboel geleerd, de lijst is te lang. Maar de belangrijkste punten gaan over communicatie en team werk. Ze lieten mij inzien dat mijn Back- Home-Action plan niet over mij gaat. Je kan niets alleen! Je moet communiceren en samenwerken met je collega’s en gemeenschap. Luister en leer van elkaar!

Ook mijn gastgezin in Hoorn was fantastisch! Ik heb er een nieuwe familie bij!

Mijn Back-Home-Action plan
Tijdens het programma heb ik mij vooral gericht op vier belangrijke vragen:
1. Hoe publieke opinie ten opzichte van minderheden te veranderen.
2. Hoe landbouw een verbindend onderdeel in de samenleving te maken.
3. Hoe kan de overheid burgerparticipatie bevorderen;
4. Hoe zien Nederlandse strategieën, initiatieven en beleid op dit onderwerp eruit?
Mijn idee is om in mijn gemeente tot een beleid te komen dat de conflict tussen (groepen)mensen zal verminderen door gelijke kansen en verbeterde dienstverlening te bieden.

Tijdens het programma heb ik mijn Back-Home-Action plan aangepast. Ik dacht aan het project dat al bestond in de gemeente en dat niet goed werkte. I begrijp nu dat de grootste fout die we hebben gemaakt is dat we de gemeenschap nooit hebben gevraagd wat zij van ons wilden. Ik ga ons project dus herstarten en hoop de gemeenschap nu met de nieuwe aanpak wel te kunnen betrekken.