Jaar van deelname: 2017
Leeftijd: 32
Functieomschrijving: Agrarisch Technoloog
Lokale overheid: Mangaldan
Land: Filippijnen
Talentprogramma: Citizen Participation and Inclusive Governance
Stage: Oss

Mijn werk voor de gemeente

Als agrarisch specialist help ik boeren in de omgeving met het ontwikkelen van hun gewassenteelt. Ik geef ze les in leiderschap en help bij het verbreden en vergroten van hun kennis. Ik wil deze boeren graag helpen om meer deel te nemen aan het bouwen van onze maatschappij: ik wil ze laten inzien dat ze inspraak hebben in het beleid. Beleid dat op hen van toepassing is.

Ervaringen in Nederland

Ik heb een hoop interessante lessen geleerd tijdens de training course over Citizen Participation and Inclusive Governance. De stage die volgde na deze twee weken sloot goed aan. Gemeente Oss had het programme perfect afgesteld aan mijn wensen en interesses. Er waren een aantal bijeenkomsten gepland waaronder een met de raadsleden, en een aantal studiebezoeken. Ik was vooral verbaasd over de hoeveel vrijwilligers die zich inzetten voor diverse organisaties. De manier van landbouw bedrijven is in Nederland wel anders dan in de Filippijnen, dit maakt het lastig om bepaalde ideeën om te zetten naar mijn eigen context. Zo is het in Nederland gebruikelijk dat boeren een opleiding hebben gehad om te kunnen ‘’boeren’’, in de Filippijnen worden mensen veelal boer omdat ze juist geen mogelijkheden hebben. Ook loopt Nederland ver voor op de Filippijnen als het gaat om techniek in de landbouwsector.

Back Home Action Plan

Mangaldan is een wonderlijk stadje op het noordelijke puntje van Luzon Island dat vooral leeft van landbouw en visserij. Recente studies hebben echter uitgewezen dat landbouw weinig aandacht heeft in onze gemeente. De boeren zelf zijn oud en hun kinderen niet van plan om de zaak over te nemen. Ze denken dat het boerenleven de laagste vorm van werk is. Ik wil deze boeren laten zien hoe essentieel ze zijn voor de gemeenschap en voor het land. Om de boeren te doordringen van hun belangrijke rol in de maatschappij wil ik met een informatiebus door alle buurten trekken om zo voorlichting te geven. Ze zullen dan onderwezen worden in hoe uniek hun eigen buurt is en hoe ze hun levensonderhoud kunnen verbeteren.

Gemeente Oss heeft in mijn stageperiode diverse studiebezoeken gepland. Eentje daarvan was een bezoek aan het Talenten Center, waar mensen verschillende activiteiten kunnen deelnemen zoals breien en het leren van de Nederlandse Taal. Een soortgelijk centrum bestaat ook in de Filippijnen, alleen is deze meer gericht op het trainen van boeren. Vervolgens is er geen vervolg nadat de training is afgelopen. Ik heb door middel van mijn stage mijn Back Home Action Plan enigszins aangepakt. Ik wil verder werken aan het opzetten van het Talenten Center en zorgen dat het een duurzamere organisatie wordt. Verder wil ik mij inzetten voor de producten van de boeren dichterbij de burger te brengen, door middel van directe verkoop en de burgers inlichten over waar de producten vandaan komen.