Jaar van deelname: 2010
Leeftijd: 28
Functieomschrijving: Lid van lokale raad voor economische ontwikkeling
Lokale overheid: Gemeente Lhokseumawe
Land: Atjeh, Indonesië
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling
Stage gemeente: Gemeente Meppel

Mijn werk Lhokseumawe
“Lhokseumawe heeft het hoogte werkeloosheid cijfer van alle districten en steden in Atjeh. Het werkeloosheidsniveau is 14%, dat betekent dat 21.675 mensen werkeloos zijn. Om hieraan en ook aan de armoede iets te doen, moet de gemeente een degelijk lokale economische ontwikkelingsstrategie ontwikkelen, waarin we moeten aanwijzen welke economische sectoren potentie hebben voor de toekomst. Er zijn echter maar weinig experts voorhanden. Mijn deelname aan het Talent for Governance programma was een prachtige kans voor voor mijn gemeente om de capaciteit van haar werknemers te vergroten.”

Ervaringen in Nederland
“Het Talent for Governance programme, inclusief de training aan The Hague Academy for Local Governance en de stage bij gemeente Meppel, zijn heel goed geweest voor mij en mijn gemeente. Dit unieke programma heeft op veel manieren mijn horizon verbreed over hoe lokale economische ontwikkeling in de toekomst te organiseren.”

Back-Home-Action Plan
“Mijn professionele doel voor de toekomst is om de capaciteit voor regionale ontwikkeling te versterken. We zullen een systeem moeten creëren dat participatief, duurzaam, holistisch en democratisch is. Dit is alleen mogelijk als we samenwerken  met verschillende lokale belanghebbenden en nationale en internationale investeringen in lokale middel grote bedrijven stimuleren. We moeten de publieke perceptie veranderen en er zeker van zijn dat mensen zich bewust zijn dat lokale economische ontwikkeling afhankelijk is van collectieve inzet.”

Zulkifli schreef twee bij terugkomst twee kranten artikelen over zijn deelname aan Talent for Govenance in de dagelijkse krant in  Atjeh.

Update (2012)
Zulkifli is druk geweest in zijn werk voor het Atjeh ontwikkelings en plannings agentschap (BAPPEDA). Hij is projectleider van een project dat zij samen met UNDP uitvoeren. Hij heeft net ook een nieuwsartikel uitgegeven over onderzoek naar een logistieke prestatie index voor Atjeh dat hij heeft uitgevoerd. Hij is ook actief in een lokale NGO die democratie bevorderd en welk werd gesponsord door het Nederlandse NIMD.

” Ik heb mijn de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens het Talentprogramma overgedragen op het forum van de lokale overheids unit (SKPD) in de gemeente Lhoksemeuwe, BABBEDA, verschillende NGO’s en de media.’

“Een van de grote veranderingen in Atjeh is dat de provincie een sociaal zekerheidssysteem aan het ontwikkelen is op het gebied van gezondheidzorg, waarbij elke burger gebruik zou moeten kunnen maken van gratis gezondheidszorg.”