NWB fonds

Het NWB fonds heeft in 2012 in het kader van de fondsenwerving actie tijdens het VNG 100 jarig jubileum een gulle donatie van maar liefst 5000 euro gedaan aan het Talentprogramma bestemd voor een talent die werkt op gebied van waterbeheer. Ook in 2015 hebben zij een bedrag van 10.000 euro als subsidie toegekend om de talentprogramma’s voor twee ‘water-talenten’ mogelijk te maken. Hartelijk dank voor deze steun!