Betrouwbare lokale diensten, burgerparticipatie en effectieve partnerschappen binnen gemeenschappen zijn van cruciaal belang voor  het bevorderen van stabiliteit, duurzame ontwikkeling en de verhoging van de kwaliteit van het leven van burgers overal ter wereld.

Daarom investeert The Hague Academy for Local Governance met het Talent for Governance programma in jonge getalenteerde ambtenaren. Deze werken vaak onder moeilijke omstandigheden en kunnen hulp gebruiken bij het realiseren van de ambities van hun gemeenschap. Ze worden niet alleen geconfronteerd met corruptie, zwak leiderschap, ongekwalificeerd personeel en een gebrek aan middelen maar moeten ook nog omgaan met wijdverspreide armoede. Bovendien hebben de ambtenaren geen toegang tot de kennis of trainingen die nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden.  

Talent for Governance geeft deze jonge, talentvolle en gemotiveerde ambtenaren de mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek Talentprogramma, dat bestaat uit een praktijkgerichte training, een korte stage bij een Nederlandse gemeente en een netwerk activiteit.