Het talentprogramma richt zich op jonge, getalenteerde ambtenaren van lokale overheden uit ontwikkelingslanden. De talenten mogen niet ouder zijn dan 37 jaar en moeten een strenge selectie door voor zij in aanmerking komen voor deelname aan het programma. Zij moeten bijvoorbeeld goed Engels spreken en duidelijk kunnen motiveren waarom het betreffende programma voor hen zo relevant is. Daarnaast hebben zij een beschrijving van een project ingeleverd waarvoor ze tijdens het programma een back-home-action plan schrijven. Dit plan zullen ze, met goedkeuring van hun werkgever, na afloop van het talentprogramma in hun eigen gemeente uitvoeren.

Per jaar worden er meerdere talentprogramma’s georganiseerd met elk een eigen thema, bijvoorbeeld: Burgerparticipatie, Vrouwelijk Leiderschap & Gender Mainstreaming, Leiderschap & Gemeentelijk Management, Lokale Economische Ontwikkeling, Lokale Dienstverlening & de Millenniumdoelen, Waterbeheer, Klimaatverandering & Lokale Duurzame Ontwikkeling en Financieel Management.

Het Talent for Governance programma bestaat uit vier onderdelen:

Training bij The Hague Academy for Local Governane

De trainingen van The Hague Academy for Local Governance richten zich op de praktijk van het lokaal bestuur. In elke training worden presentaties van internationaal ervaren experts afgewisseld met vaardigheidstrainingen, veldbezoeken, simulaties en rollenspel. De talenten leren niet alleen van de experts en trainers, maar ook van de kennis en ervaring van de andere deelnemers die uit verschillende delen van de wereld komen. Natuurlijk is het niet zo dat je beleid van de ene lokale overheid één-op-één kunt kopiëren naar de andere. Daarom staat in de programma ́s de vraag centraal hoe men lessen en ervaringen uit andere landen kan toepassen in de eigen, lokale context. Het gaat erom dat de deelnemers van elkaar leren, dat zij ideeën en inspiratie opdoen en hun referentiekader verbreden door met praktijkvoorbeelden uit andere delen van de wereld in aanraking te komen.

Stageweek bij Nederlandse gemeente

Tijdens de stage maakt het talent in een aantal dagen kennis met een Nederlandse lokale overheid (gemeente, waterschap of provincie) van binnenuit. Het talent ziet vaak meerdere afdelingen en bezoekt projecten. Dit is niet alleen voor de talenten maar ook voor de Nederlandse collega ́s een eye-opener. De ervaring leert dat deze wederzijdse uitwisseling voor alle betrokkenen leerzaam en inspirerend is. Vaak logeert het talent bij een gastgezin en ontmoet hij of zij het plaatselijke jonge ambtenarennetwerk, bijvoorbeeld tijdens een stadswandeling of borrel, om elkaar ook op een informele manier beter te leren kennen.

Netwerkactiviteiten

Tijdens ieder talentprogramma wordt er getracht een live – netwerkactiviteit te organiseren waarbij de talenten in contact komen met Nederlandse jonge ambtenaren. Voorbeelden van eerdere netwerkbijeenkomsten zijn een themalunch op de Nederlandse Jonge Ambtenaren dag, presentatie voor de VNG Traineegroep en borrels met andere Nederlandse jonge ambtenarennetwerken.

Back-home-action plan

Bij de aanmelding voor het programma leveren de talenten een praktijkcasus in: een kort en concreet project waar zij tijdens het programma meer informatie over willen verzamelen. Het project is goedgekeurd door hun werkgever. Tijdens het programma werken ze aan een back-home-action plan voor dit project. In dit back home action plan, dat als een rode draad door het programma loopt, denken de talenten na over methoden, concepten en best practices die zijn behandeld en hoe zij deze kunnen toepassen in hun eigen context. Voorafgaand aan het programma moeten de talenten aangeven welke concrete vragen zij hebben met betrekking tot de praktijkcasus en tijdens het programma proberen zij hierop een antwoord te vinden. De uitdagingen van de ambtenaren zelf vormen dus het uitgangspunt voor het programma. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, reflecteren kritisch op de voorbeelden die tijdens de training aan de orde komen en stellen actief vragen aan de collega ́s die zij ontmoeten bij hun Nederlandse gastgemeente.

Via het online netwerk van The Hague Academy for Local Governance vertellen de talenten na afloop van het talentprogramma over de voortgang van hun project. Hiervan wordt een rapportage gemaakt voor hun profielpagina op de website. Ze kunnen via Facebook natuurlijk ook vragen om advies en suggesties geven aan collega’s wereldwijd.