Jaar van deelname: 2014
Leeftijd: 26
Functieomschrijving: Hoofd Afdeling Economische Zaken
Lokale overheid: Gemeente Perere
Land: Benin
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling
Stage gemeente: Gemeenten Steenwijkerland en Meppel

Mijn werk voor gemeente Perere 
Ik werk nu vier jaar op gebied van lokaal bestuur, en vind het machtig interessant! Eerder heb ik gewerkt binnen een project van UNDP waarna ik bij de gemeente Perere werd aangenomen. Ik heb een passie voor lokale economische ontwikkeling , gemeentelijke planning en landgebruik. Als jonge professional manage ik op het moment de afdeling economische zaken van een gemeente met bijna 80.000 inwoners in een ruraal gebied van een onderontwikkeld land. Mijn verantwoordelijkheden vragen om accurate middelen om lokale ontwikkeling te meten en de mechanisme om deze ontwikkeling te stimuleren. Dit allemaal in sterke samenwerking met lokale boeren, bedrijven en NGO’s.

Ervaringen in Nederland    
“De training richtte zich op o.a. onderwerpen zoals het gebruik van agrarische gebieden en lokale ambachtslieden wat voor mij nuttig was omdat ik projectleider ben op deze onderwerpen in mijn gemeente. Ik heb geleerd hoe ik de ontwikkeling van agrarische gebieden en het werk van ambachtslieden kan stimuleren.”

“Tijdens mijn stage in Meppel en Steenwijkerland verbleef ik bij een Nederlands gezin, heb ik stampot gegeten en heb ik een kijkje in de keuken kunnen nemen bij de afdeling economische zaken van een Nederlandse gemeente.”

Mijn leerdoelen waren om meer te leren over de initiatieven en beleid van Nederlandse gemeenten op het gebied van burgerparticipatie, werkgelegenheid voor jongeren en lokale ambachtslieden.

Back-Home-Actie Plan
In mijn werk richt ik me op lokale initiatieven om ambachtsbedrijven die veelal gerund worden door vrouwen te stimuleren. De activiteiten in deze bedrijfssector zijn op het moment onderontwikkeld en niet gemoderniseerd, terwijl het een belangrijke bron van inkomen is voor de lokale bevolking.

De volgende punten zijn van belang voor mijn project: hoe kunnen de activiteiten van de ambachtelijke bedrijven worden gestimuleerd; hoe kunnen ambachtelijke producten tegen concurrerende prijzen worden aangeboden; en hoe kan burgerparticipatie gestimuleerd worden.

Ik hoop de kennis en tools die ik opgedaan heb tijden het talentenprogramma te kunnen gebruiken voor mijn project.

De implementatie van mijn Back Home Action Plan zal het mogelijk maken om de capaciteit van lokale ambachtslieden/vrouwen te versterken en zal de werkgelegenheid voor jongeren vergroten en kleine en middel grote ambachtsbedrijven stimuleren.