Jaar van deelname: 2012
Leeftijd: 32
Functieomschrijving: Ambtenaar gemeentelijke ontwikkeling
Lokale overheid: Gemeente Komenda-Edina-Eguafo-Abirem
Land: Ghana
Talentprogramma: Lokale Dienstverlening en Millenniumdoelen
Stage gemeente: Gemeente Amstelveen

Mijn werk voor gemeente Komenda-Edina-Eguafo-Abirem
“Het is mijn overtuiging dat om een positieve impact te hebben op de levens van mensen op gebied het van ontwikkeling, bestuur en lokale dienstverlening centraal moeten staan. Daarom wilde ik meer theoretische kennis opdoen over Lokale Dienstverlening en de Millenniumdoelen en de praktische kunde om actief te kunnen participeren bij het conceptualiseren, ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid en programma’s op gebied van lokaal bestuur en dienstverlening die de belangen van de gemeenschap en van speciale kwetsbare groepen in een multiculturele context adresseren.”

Ervaring in Nederland
“Mijn ervaring bij gemeente Amstelveen was geweldig en elke verwachting die ik had werd ingelost.  Ik heb meerdere nuttige presentaties mogen meemaken voordat er ook veldbezoeken en bezichtingen bij projecten. De mensen waren erg aardig voor mij en de Burgemeester was erg goed. De werkomgeving bij gemeente Amsterlveen is erg indrukwekkend.”

Back-Home-Action plan
De drie meest belangrijke onderwerpen waar ik de meeste input uit heb gekregen in het Talentprogramma, tijdens zowel de training als de stage en welke ik ook mee neem in mijn Back-Home-Action Plan zijn:

  1. Het bouwen van een grote gender database   -> met als doel gender mainstreaming en effectieve stakeholder participatie in dienstverlening te bewerkstelligen.
  2. Veiligstellen van effectieve burgerparticipatie tijdens het plannen van beleid -> Ik realiseer me nu dat veel projecten die wij in het verleden zijn gestart zijn mislukt door het onvoldoende betrekken van de bevolking. Daarnaast, als mensen niet op de hoogte zijn van projecten die worden uitgevoerd door de overheid, kunnen zij ons ook niet verantwoordelijk houden, dat moet veranderen.
  3. Het opzetten van comittees om om een effectieve sanitatie strategie te ontwerpen -> Het is echt nodig om het bewustzijn van het belang van de Millenniumdoelen te vergroten. Het zijn niet slechts sleutelwoorden in een centraal geleide ontwikkelingstrategie, maar echte doelen die door lokale overheden en hun inwoners kunnen worden behaald.