Jaar van deelname: 2017
Leeftijd: 34
Functieomschrijving: Senior medewerker milieu en gezondheid
Lokale overheid: Bulawayo
Land: Zimbabwe
Talentprogramma: Citizen Participation and Inclusive Governance
Stage: Zwolle

Mijn werk voor de gemeente

Ik ben verantwoordelijk voor het afvalbeleid in Bulawayo. Dat betekent dat ik strategieën bedenk om te zorgen dat de straten, open plekken en groene zones van de stad schoon zijn. De gemeente kan dit natuurlijk niet alleen doen, daarom zoeken we naar manieren om de bevolking te laten participeren. Op die manier zal Bulawayo er niet alleen schoner uit zien maar is ook de kans op ziektes kleiner en de bevolking gezonder.

Ervaringen in Nederland

Aan de training bij The Hague Academy deden deelnemers mee uit verscheidende continenten. Deze verscheidenheid onder de deelnemers was een verrijkende ervaring. De training is praktisch ingericht en de expert hebben een uitgebreide kennis over de verschillende onderwerpen. Mijn begeleiders tijdens mijn stage waren ontzettend geïnteresseerd en ik voelde mij al snel thuis. Het programma dat ze voor mij hadden samengesteld was goed afgesteld op mijn persoonlijke interesses: burgerparticipatie en afvalverwerking. De gemeente Zwolle heeft mijn ogen geopend door oplossingen te gebruiken die weinig middelen nodig hebben. De gemeente zelf heeft bijvoorbeeld het aantal prullenbakken in de stad drastisch naar beneden bijgesteld en tegelijkertijd de hoeveelheid afval weten te verminderen. Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was, maar het is mij duidelijk geworden dat je de burgers bewust moet maken van het probleem zodat ze het zelf gaan inzien en zich er actief mee gaan bezig houden. Dit heeft mij uitgedaagd om dieper na te denken over mijn mogelijke oplossingen voor Bulawayo.

Back Home Action Plan

Ooit stond Bulawayo bekend als de schoonste stad van het land maar de straten liggen nu helaas vol afval. Afvalvermindering en recylingstrategieën bestaan nu uit afvalheffingen, het weghalen van illegale afvaldump en de frequentie van afvalophaaldagen verhogen. De gemeente heeft al verschillende initiatieven gestart om afvaldump te voorkomen en recyclen juist te promoten maar tot nu toe met weinig resultaat. Campagnes zijn niet omarmd: burgers hebben het idee dat ze door belasting te betalen niets meer zelf hoeven te doen.

De gemeente Zwolle heeft me laten inzien dat oplossingen voor afvalproblematiek niet perse prijzig hoeven te zijn. De Nederlanders gebruiken bijvoorbeeld schapen om dichtbegroeide gebieden kort te maaien waardoor deze gebieden beter te onderhouden zijn en de burgers minder geneigd zijn om ze te gebruiken als illegale stortplaats. Het is mij verder duidelijk geworden dat de focus van mijn plan niet hoort te liggen bij het forceren van burgers om zich in te zetten voor het afvalprobleem, maar er meer focus moet zijn voor het onderwijzen van de burgers. Als het voor de burgers duidelijk is waarom het belangrijk is dan zullen ze in de toekomst bewuster met afval omgang. Behalve de volwassen burgers spelen kinderen ook een belangrijke rol. Wanneer we kinderen al op een jonge leeftijd leren hoe ze met afval dienen om te gaan zullen ze dit zo blijven doen en in het proces hun ouders hierover ook het een en ander bijbrengen.