Jaar van deelname: 2016
Leeftijd: 31
Functieomschrijving: Coördinator van service centrum
Lokale overheid:  Grand Bassa County
Land: Liberia
Talentprogramma: Lokale dienstverlening en de SDG’s
Stage: Gemeenten Hoorn, Medemblik en de SED-gemeenten (Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland)

Mijn werk voor het service centrum
Ik ben coördinator van het eerste lokale service centrum in Liberia. Het centrum levert diensten als vergunningen en allerhande officiële documenten aan de bevolking. Ik ben verantwoordelijk om alle activiteiten in het centrum te coördineren en er voor te zorgen dat de diensten voor de gebruikers gemakkelijk te bereiken zijn en op tijd worden geleverd.

Ervaringen in Nederland
Bij de academy heb ik nieuwe ideeën op het gebied van publieke dienstverlening opgedaan. Zoals bijvoorbeeld het mainstreamen van de Sustainable Development Goals en genderaspecten in dienstverlening. Ik vond ook de onderwerpen als gemeentelijke verantwoording voor lokale dienstverlening en verandermanagement zeer interessant.

Tijdens de stage bij de verschillende gemeenten, ervoer ik een synchronisatie van het systeem in de regio. Hiermee bedoel ik dat de openbare dienstverlening in Hoorn heel vergelijkbaar georganiseerd is als die in Medemblik en de SED gemeenten. Een ander belangrijk aspect dat ik zag er is dat participatie van de burger in de besluitvorming de sleutel vormt. En het laatste punt dat ik met me mee zal nemen naar liberia is het idee van verdergaande deconcentratie van openbare diensten naar het lokale niveau. De gastvrijheid van het gastgezin en medewerkers van de verschillende gemeenten die ik heb ontmoet was hartverwarmend. 

Back Home Actie Plan
Wanneer de burger beter op de hoogte is van het decentralisatie proces, kunnen zij ook beter aangeven welke diensten verbeterd moeten worden. De informatie over het bestaan van het service center wordt overgedragen via de radio in zowel Engels als lokale talen. Ook kunnen er nog workshops worden gegeven in de verschillende districten, en moeten er flyers worden gedrukt en moeten er dorpsvergaderingen worden georganiseerd. In Nederland zal ik veel kunnen leren over de uitvoer van lokale dienstverlening en de communicatie hierover naar de bevolking.

Door mijn deelname aan het talentprogramma ben ik mij nog meer bewust van de noodzaak om de burgerparticipatie te verhogen. Decentralisatie is nieuw in Liberia en als coördinator van het eerste County Service Center sta ik te popelen om de burgers mee te laten denk en over de implementatie van ons National Decentralisatie programma.