Jaar van deelname: 2016
Leeftijd: 25
Functieomschrijving: Project medewerker (armoedebestrijding programma)
Lokale overheid: Kweneng District Council
Land: Botswana
Talentprogramma: Lokale Economische Ontwikkeling
Stage: Meppel & Steenwijkerland

Mijn werk voor het district
Formeel werk ik als lokale ambtenaar voor het ministerie van Lokaal Bestuur en plattelandsontwikkeling en ben geplaatst in het Kweneng district als Project medewerker in het armoedebestrijding programma. Mijn rol binnen het programma is om de oprichting van kleine ondernemingen te vergemakkelijken en inkomsten genererende projecten uit te voeren met als doel de economische versterking van mensen uit achtergestelde gemeenschappen​​.

Mijn ervaringen in Nederland
Tijdens de training vond ik de onderdelen die ingingen op het ontwikkelen van een strategie op gebied van lokale economische ontwikkeling het meest interessant aangezien dat nagenoeg nog niet aanwezig is in mijn land.

De stage was meest gericht op culturele uitwisseling. Zo heb ik kunnen meemaken hoe Nederlandse mensen leven en ook heb ik prachtig cultureel erfgoed gezien. Inhoudelijk vond ik het bezoek aan een bedrijf dat specifiek mensen met een beperking aanneemt heel interessant.

Back Home Actie plan

In mijn aanmelding gaf ik al aan dat ik mij graag wilde inzetten om samen met kleine ondernemers uit het district een ondernemers vereniging op te zetten. Er is namelijk veel behoefte aan collectieve actie onder deze kleine ondernemers. Via een vereniging kunnen zijn hun invloed beleid en regelgeving vergroten. Verder profiteren ze zo van een netwerk en gezamelijke initiatieven.

Mijn plan is tijdens het programma nagenoeg ongewijzigd. Echter heb ik wel begrepen dat het plan veel meer kans op slagen heeft als ik vanaf het begin verschillende stakeholders erbij betrek, zoals NGO’s en private bedrijven die wellicht training en coaching zouden kunnen verzorgen.