Dutch training: Gemeentelijke Internationale Samenwerking voor Nederlandse gemeenten

Inleiding

Deze training is bedoeld voor Nederlandse bestuurders en medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met de implementatie van gemeentelijke internationale projecten in het zuiden. De training zal zich richten op het verdiepen van uw kennis over het lokaal bestuur in uw partnerlanden en het vergroten van uw adviesvaardigheden aldaar. Hiernaast is het natuurlijk een uitgelezen kans om ervaringen en kennis uit te wisselen met andere collega’s die betrokken zijn in gemeentelijke internationale samenwerking. 

Leerdoelen

De training Gemeentelijke Internationale Samenwerking heeft als doel de kwaliteit van uw partnerschap alsmede uw gemeentelijke internationale projecten te versterken. Dit door u meer inzicht te bieden in de theorie en praktijk van organisatie en functioneren van lokale autoriteiten in het zuiden en om uw internationale advies vaardigheden te vergroten.  

Inhoud

Op de eerste dag kunnen de hierondergenoemde thema’s vanuit de gemeentelijke internationale samenwerking de revue passeren. Wij proberen daarbij bij de uiteindelijke invulling van de training zo veel mogelijk rekening te houden met de ervaring, leerdoelen en vragen van de deelnemers:

  • Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden; wat is lokaal bestuur en wat verstaan we onder ‘good local governance’.   
  • Lokaal bestuur en capacity building; wat verstaan we onder ‘capacity building’, verschillende dimensies van ‘capacity building’ en aandachtspunten bij het opzetten van ‘capacity building’ initiatieven. 
  • Lokaal bestuur en corruptie/integriteit; corruptie in het ontwikkelingssamenwerking debat, integriteit en corruptie in gemeentelijke internationale projecten, gedragscode voor representatie van gemeenten.
  • Communicatie met partners in het zuiden; obstakels in de communicatie, stappen in interculturele communicatie en project management in twee culturen. 
  • Let’s Play; interactieve simulaties. 

Dag twee zal zich beperken tot een ochtend programma over: 

De uitdagingen van partnerschap en wederkerigheid. Voorwaarden voor partnerschap, kennisuitwisseling en leren, leren door beide partners: wederkerigheid.

Wilt u meer lezen over de ervaringen van voorgaande deelnemers, klik dan hier.

Praktische informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met programma manager Marlies de Jong via email Marlies.dejong@thehagueacademy.com of (31) 70 37 38 695.

Subscribe to our newsletter!

Sign up to receive our latest updates.